STRONA GŁÓWNA

O NAS

URZĄD GMINY

RADA GMINY

SOŁECTWA

AKTUALNOSCI

PRZETARGI I INWESTYCJE

KULTURA I  SPORT

OŚWIATA

Orkiestra OSP

SŁÓŻBA ZDROWIA

GOPS

GCI

4 MIEJSCE W POLSCE

ARCHIWUM
KONTAKT
AKTUALNOŚCI PAP
"Pająk"
Organizacje pozarządowe
 

 

.

KGW

OSP

 

1. Koło Gospodyń Wiejskich w Aleksandrii - Monika Kozak - tel. (034)3282929

2. Koło Gospodyń Wiejskich w Kopalni - Ola Szczepańska - tel. (034)3282658

"Nasza Świetlica II"

"Równać szanse 2006"

-  Niezwykła zagroda wiejska w świetlicy KGW w Kopalni

3.Koło Gospodyń Wiejskich w Wąsoszu - Janina Bukowska - tel. (034)3282640

4. Koło Gospodyń Wiejskich w Łaźcu - Janina Skowron - tel. (034)3283948

5. Koło Gospodyń Wiejskich w Walaszczykach - Ewa Badora - tel. (034)3282728

6. Koło Gospodyń Wiejskich w Konopiskach - Honorata Gidziela - tel. (034)3283704

7. Koło Gospodyń Wiejskich w Korzonku - Teresa Pyrkosz - tel. (034)3282693

8. Koło Gospodyń Wiejskich w Hutkach - Zofia Krzyżanowska - tel. (034)3283314

9. Koło Gospodyń Wiejskich w Rększowicach - Wiesława Klimczak - tel. (034)3283327

10.Koło Gospodyń Wiejskich w Wygodzie - Małgorzata Chmielewska

Przewodnicząca Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Konopiska - Barbara Morzyk

 

 

Serwis aktualizowany przez Urzad Gminy