STRONA GŁÓWNA

O NAS

URZĄD GMINY

RADA GMINY

SOŁECTWA

AKTUALNOSCI

PRZETARGI I INWESTYCJE

KULTURA I  SPORT

OŚWIATA

SŁÓŻBA ZDROWIA

GOPS

GCI

ARCHIWUM

AKTUALNOŚCI PAP
 

 

.

WYDARZENIA

KGW

PUBLIKACJE

 

Historia Koła Gospodyń Wiejskich w Korzonku

"Dlaczego śpiewamy!?
Nie dlatego, że nas ktoś inspiruje, ale dlatego, że
Lubimy śpiewać-czujemy wewnętrzną tego potrzebę.
To, że śpiewamy pieśni stare, możliwie najstarsze,
Pielęgnujemy w sobie treści patriotyczne -
To nasza wewnętrzna kultura".
                                                    
                                                                                   
                                                                                                                                           Korzonek 1975r.

      Takim oto mottem opatrzona jest Pamiątkowa Kronika Śpiewaczego Zespołu Gospodyń Wiejskich w Korzonku. Ten zespół powstał "samorzutnie" w sierpniu1975 roku i istnieje po dzień dzisiejszy. Pierwszy skład tego Amatorskiego Zespołu Śpiewaczego przedstawiał się następująco:
Lidia Bazan, Zofia Bula, Helena Cichecka, Władysława Ciekot, Mieczysława Cierpiał, Mirosława Foks, Małgorzata Gajos, Zofia Gębuś, Anna Gorzelak, Czesława Gorzelak, Otylia Jabłońska, Stefania Jagusiak, Krystyna Jakóbczyk, Maria Jelonek, Irena Kędzia, Stanisława Kędzi, Wanda Klecha, Krystyna Kościelniak, Stanisława Kołodziejczyk, Alfreda Kromołowska, Mieczysława Krętkowska, Sabina Kuźnicka, Barbara Morzyk, Maria Małczak, Mieczysława Pyrkosz, Teresa Pyrkosz, Mirosława Sławik, Kazimiera Sobala, Krystyna Strach, Helena Szymanek, Leokadia Szymanek, Władysława Ślęzak, Anna Żurek, Apolonia Żurek, Kazimiera Żurek.
Do Zespołu w późniejszych latach dołączyły Panie:
Olga Ciuk, Anastazja Frania, Jolanta Golanowska, Edwarda Kołaczyk, Wiesława Kościelniak, Adela Kowal, Maria Pyrkosz, Halina Szylkiewicz oraz Czesława Żurek.
Obecny - dzisiejszy skład Koła Gospodyń Wiejskich jak i Zespołu Śpiewaczego KGW Korzonek jest następujący:
Teresa Pyrkosz - Przewodnicząca KGW Korzonek, Władysława Ślęzak - zastepca, Władysława Ciekot, Anastazja Frania, Jolanta Golanowska, Anna Gorzelak, Otylia Jabłońska, Krystyna Jakóbczyk, Irena Kędzia, Wiesława Kościelniak, Barbara Morzyk, Halina Szylkiewicz, Helena Szymanek, Czesława Żurek, Kazimiera Żurek.
Jednak nie tylko śpiewem trudniły się Panie. Wraz z zespołem śpiewaczym współistniał Amatorski Zespół Artystyczny pt. "Świt", który wystawiał przeróżne scenki przy okolicznościowych imprezach. Zespół ten sam sobie był reżyserem, choreografem i dekoratorem. Wystawiana sztuka pt. "Baby" cieszyła się dużą popularnością, prezentowana przy wielu okazjach (m.in. w 1977 roku w Kłobucku w Wojewódzkiej Akademii, z okazji Dnia Kobiet, itd...) zawsze była mile przyjmowana przez publiczność.
KGW Korzonek stało się częstym gościem na wszystkich konkursach folklorystycznych, koncertach i przeglądach zespołów regionalnych.
Warto nadmienić, że również mężowie uczestniczyli aktywnie w życiu artystycznym swoich żon. Pan Jan Strach przygrywał na skrzypcach, pan Czesław Ziora, Tadeusz Kędzia i Kazimierz Morzyk na akordeonie. Z Zespołem Artystycznym przez kilka lat występowali: Waldemar Sitek, Stanisław Sobala, Andrzej Kamiński, Marek Janik i Witold Bula. Niektórzy Panowie odważyli się nawet śpiewać z KGW - na uroczystości otwarcia BS Konopiska można było usłyszeć Zespół w towarzystwie dwóch Panów: Romana Jakóbczyk i Fidelisa Gajos.
Sercem zespołu była Pani Sabina Kuźnicka - Przewodnicząca KGW - niezwykła osobowość, o której rozpisywały się gazety, chwaląc jej zasługi dla Koła jak i mieszkańców wsi. To ona bowiem wraz ze swymi koleżankami przyczynił się do ulepszenia wsi - jej oświetlenia oraz uruchomienia przedłużonej linii komunikacyjnej MPK (Częstochowa Pałczyńskiego - Leśniaki).
Początkowo próby zespołu odbywały się w domach poszczególnych członkiń Koła: u Państwa Kuźnickich, Morzyków, Gajosów, Gębusiów i innych lub w przydomowych ogródkach. Zespół wciąż szukał placówki, miejsca, w którym mogłyby się odbywać próby, gdzie mogłyby członkinie spotykać się i cwiczyć śpiew. Przez pewien okres czasu miejscem spotkań był dom Państwa Gorzelaków w Leśniakach, a następnie szkolna świetlica. Dopiero przy pomocy Wójta Mieczysława Bekusa w 1979 roku otrzymały w dzierżawę na 99 lat gospodarstwo od Klechy. I wtedy to właśnie zdecydowały, że stworzą Dom Kultury w Korzonku. O budowie tej pisano w "Życiu Częstochowy" z dnia 12 IX 1983 roku. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, iż dom ten wybudowany został dzięki Członkiniom KGW, ich rodzinom (mężom i dzieciom) oraz pomocni byli mieszkańcy wsi.


KALENDARIUM:

10 IX 1975 - uszycie pierwszych strojów, KGW po raz pierwszy bierze udział w dożynkowych uroczystościach w Hutkach,

X 1975 - I udany wieczorek, z którego pieniądze zostały przeznaczone na zakup naczyń do ich wypożyczalni

30 XI 1975 - Zarząd KDW zwołał walne zebranie mieszkańców sołectwa Korzonek. Celem zebrania było zaakceptowanie przez społeczeństwo wsi projektu budowy wiejskiej świetlicy

1977 - Honorowo oddają krew

1978:
- delegacja kobiet udaje się do PZPR, Wojewody Częstochowskiego i Dyrekcji MPK w celu przedstawienia prośby uruchomienia komunikacji do Leśniaków,
- wieś otrzymuje oświetlenie uliczne, dzięki społecznej inicjatywie zorganizowanej przez Zarząd Koła

15 VI 1980 - Zakończona została autobusowa batalia, która zakończyła się optymistycznie - uruchomiona została linia komunikacyjna MPK (Częstochowa Pałczyńskiego-Leśniaki)

VIII 1980 - ruszyła budowa DK

1981 - przygotowanie do budowy Domu Kultury

1996 - zawiązuje się współpraca z Urzędem Gminy oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Konopiskach

9 III 1997 - Międzygminny przegląd Piosenki Ludowej Konopiska-Janów-Olsztyn. Specjalne wyróżnienia dla założycielki KGW Korzonek Pani Sabiny Kuźnickiej

1997 - Zespół KGW Korzonek w imieniu Zarządu Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych oraz Rady Wojewódzkiej Kół Gospodyń wiejskich otrzymał szczere podziękowanie i uznanie za dotychczasową działalność na rzecz upowszechniania kultury ludowej wsi częstochowskiej, a także otrzymano symboliczna kwotę pieniędzy.

1998 - Dyplom za udział w V Festiwalu Zespołów Folklorystycznych województwa częstochowskiego - Kłobuck. Laureatką II nagrody w kategorii solista podczas występu w V Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych woj. częstochowskiego w Kłobucku została Pani Anastazja Frania.

1999:
- Gminne Dożynki - Konopiska
- Dzień Edukacji Narodowej - Korzonek
- Spotkanie wigilijne - Korzonek

2000:
- Spotkanie Noworoczne - Korzonek
- I Powiatowy Przegląd Piosenki Ludowej - Olsztyn
- Babskie Świętowanie - Korzonek
- 25-lecie KGW Korzonek - Korzonek
- Święto Ludowe w Starczy

2001-2003 Spotkanie Noworoczne, Biesiady, Dzień Edukacji Narodowej, Mikołajki, Sylwester, Wigilia, Święcenie potraw na Wielkanoc, Przegląd Piosenki Turystycznej.

2003 - Otwarcie Izby Regionalnej, Współpraca z Klubem Regionalnym LO w Częstochowie

2005 - "Pierzajki", "Grzybobranie", "Dzień Dziecka" oraz wiele innych imprez zgodnie z kalendarzem impreza na 2005 rok.

To tylko niektóre osiągnięcia tego zespołu. Warto zauważyć, iż corocznie od początku swego istnienia po dzień dzisiejszy uczestniczą w przeróżnych przeglądach i festiwalach folklorystycznych i zajmują tam jedne z najwyższych lokat. Swoimi Występami uświetniają imprezy okolicznościowe, jubileuszowe, bądź inne (np. festyny) organizowane na terenie naszej gminy, ale nie tylko, bowiem często występują również gościnnie w innych miejscowościach bawiąc i wzruszając tamtejszą publiczność.
Ten Zespół od wielu lat współpracuje z Ochotniczą Strażą Pożarną w Jamkach oraz od 1996 z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Konopiskach. Od 1999 roku tworzy również z innymi ludowymi zespołami z terenu naszej gminy Gminny Zespół Śpiewaczy.


O tym niezwykłym zespole rozpisywały się przeróżne pisma:

- 1979r. - "Gromada" zamieszczona została rozmowa z Przewodniczącą KGW Sabiną Kuźnicką
- 1979r. - "Gazeta Częstochowska" - artykuł poświęcony członkiniom KGW, które wraz ze swoimi rodzinami budują Dom Kultury w Korzonku
- 1979r. - "Gazeta Częstochowska"- wzmianka o członkiniach KGW, które oddały swą krew dla najmłodszych pacjentów jednego ze szpitali
- 1980r. - "Gospodyni" - reportaż o Zespole Śpiewaczym KGW Korzonek
- 1981r. - "Gazeta Częstochowska" - Wywiad z Przewodniczącą KGW Sabiną Kuźnicką
- 1983r. - "Gazeta Częstochowska" - artykuł nawiązujący do budowy Domu Kultury
- 1986r. - "W służbie Narodu" - artykuł poświęcony akcji "Honorowego Dawstwa Krwi" w Korzonku
- Wielokrotnie Biuletyn Informacyjny Gminy Konopiska "PASMA"


LISTA CZŁONKIŃ KGW KORZONEK

1. Teresa Pyrkosz - Przewodnicząca
2. Władysława Ślęzak - V-ce Przewodnicząca
3. Krystyna Jakóbczyk - Sekretarz
4. Barbara Morzyk - Skarnik
5. Wiesława Kościelniak - Przew. Komisji Rewizyjnej
6. Czesława Żurek - Członek Komisji Rewizyjnej
7. Jolanta Golanowska - Członek Komisji Rewizyjnej
8. Krystyna Kołaczyk - członek
9. Otola Jabłońska - członek
10. Halina Szylkiewicz - członek
11. Irena Kędzia - członek
12. Agnieszka Wolnicka - członek
13. Dorota Blukacz - członek
14. Irena Pyrkosz - członek
15. Zofia Gębuś - członek
16. Anastazja Frania - członek
17. Irena Pyrkosz - członek
18. Kazimiera Żurek - członek
19. Alicja Kulej - członek
20. Elżbieta cierpiał - członek


KALENDARIUM IMPREZ NA 2006 ROK

styczeń - VI Gminne Spotkanie Noworoczne Pań z KGW

luty - "Pierzajki" - zwyczaj skubania pierza oraz ugoszczenia "pierzajek" po zakończeniu pracy

marzec - "Tłusty czwartek"-dwudniowe święto pączka,
- "Wywoziny" - przypomnienie dawnego zwyczaju związanego z karnawałem i jego zakończeniem.

kwiecień - zwyczaje i obrzędy Wielkanocne - udział w Regionalnym Konkursie na Palmę,
- "Chodzimy z gaikiem" - dawna tradycja, która przetrwała do dnia dzisiejszego,
- przygotowanie do Wielkanocy - "Święcenie pokarmów",
- cykliczne spotkania z młodzieżą z Koła Regionalnego z LO im. C.K.Norwida:
przygotowanie tradycyjnych potraw,
nauka wykonywania kwitów bibułkowych.
-kwartalne spotkania z Klubem Seniora:
marzec
czerwiec
wrzesień
grudzień
- odnowienie kapliczki i przygotowanie jej do mszy "majowych".

maj - wieczorne modlitwy i spotkania przy kapliczce,
- udział w Dniach Gminy Konopiska

czerwiec - "Dzień Dziecka" - dla uczniów SP w Korzonku,
- przygotowanie wianków, ołtarzy z okazji święta Bożego Ciała,
- "Sobótka - wicie wianków, palenie ogniska, wspólne spotkanie.

lipiec, sierpień - zbieranie kwiatów, ziół i zbóż z naszych pół, ogrodów i lasów w celu przygotowania wieńczy, stroików kwiatowych,
- udział w dożynkach.

wrzesień - udział w Dożynkach Jasnogórskich,
-"Pieczonki".

październik - grzybobranie.

listopad - "Andrzejki" - tradycje i zwyczaje związane z andrzejkową zabawą

grudzień - warsztaty artystyczne,
- "wykonywanie kwiatów, ozdób choinkowych i stroików bożonarodzeniowych",
- przygotowanie i degustacja potraw bożonarodzeniowych,
- organizacja "Sylwestra".

przez cały rok - sprawy statutowe i organizacyjne,
- udział w spotkaniach WZKiOR, Urzędu Gminy, OSP Jamki, KGW,
- organizacja i udział w spotkaniach z zaprzyjaźnionymi kołami i zespołami,
- pielęgnowanie i uzupełnianie Izby Regionalnej.

Sprawozdanie, szczegółowy plan działań KGW za rok 2007. Plan pracy na rok 2008.

 

 

 

 

Serwis aktualizowany przez Urzad Gminy