STRONA GŁÓWNA

O NAS

URZĄD GMINY

RADA GMINY

SOŁECTWA

AKTUALNOSCI

PRZETARGI I INWESTYCJE

KULTURA I  SPORT

OŚWIATA

Orkiestra OSP

SŁÓŻBA ZDROWIA

GOPS

GCI

4 MIEJSCE W POLSCE

ARCHIWUM
MAPA INTERAKTYWNA
KONTAKT
AKTUALNOŚCI PAP
"Pająk"
Organizacje pozarządowe
Jak dojechać
Serwis SMS
Pole golfowe
 

 

 


POŁOŻENIE GMINY KONOPISKA

Gmina Konopiska leży w południowo-zachodniej części powiatu częstochowskiego, w bezpośrednim sąsiedztwie Częstochowy, w jej strefie podmiejskiej. Położona jest w odległości 7 km. Od trasy Katowice – Warszawa. Na jej terenie krzyżują się drogi: Częstochowa – Tarnowskie Góry – Gliwice; Częstochowa – Koszęcin; Kamienica Polska – Blachownia.

         Obszar gminy należy do zlewiska Warty. Północno-zachodnią część gminy odwadniają dopływy Stradomki a  pozostały obszar rzeki Konopka i Rększówka.  Obie rzeki płyną w dość głęboko wciętych i niezwykle  malowniczych dolinach zasilając po drodze  stawy rybne.  Łagodnie pofalowany teren porastają  liczne lasy i zagajniki obfitujące  w dorodne grzyby i jagody. Charakterystycznym elementem krajobrazu naszej gminy są unikatowe  torfowiska, a jedno z nich – w okolicach miejscowości Korzonek - zostało oficjalnie uznane za użytek ekologiczny. Niewątpliwą atrakcją  jest  zalew "Pająk". W okresie letnim przyciąga on  nie tylko okolicznych mieszkańców, ale i zorganizowane grupy młodzieży mogące skorzystać z bazy noclegowej ośrodka harcerskiego. Dodatkowym atutem "Pająka" są licznie organizowane na wolnym powietrzu imprezy: palenie sobótki, Dni Konopisk, Mistrzostwa Polski w Triathlonie.
Ponad to w sąsiedztwie zalewu powstaje Kompleks Rekreacyjno-Sportowy Pająk, w którego skład wejdzie m.in. boisko do piłki nożnej, ośmiotorowa bieżnia, stanowisko do rzutu kulą, skocznia w dal i do trójskoku.

 

HISTORIA GMINY KONOPISKA        

Miejscowość Konopiska zawdzięcza swoją nazwę konopii, którą uprawiali mieszkańcy  okolicy.  Pierwsza wzmianka pochodzi  z 1383r., gdzie Konopiska zostały  wymienione  jako wieś szlachecka. O Konopiskach wspomniał również w swojej kronice Jan Długosz.  Od XVIw. Konopiska wchodziły w skład dóbr klasztornych O.O. Paulinów na Jasnej Górze. Prowincjał jasnogórski ojciec Walenty Grześby Kowalski w roku 1615 wybudował drewniany kościółek i dworek wraz z domami folwarcznymi.

         Z przekazów historycznych wynika, że 26 lutego 1670r. przebywał tutaj król Polski Michał Korybut Wiśniowiecki, w przeddzień swojego ślubu z siostrą cesarza Leopolda I  arcyksiężniczką Eleonorą Marią.

         W XVIIIw.  Istniał w Konopiskach szpital dla zakaźnie chorych Wybudowano go obok miejsca, gdzie dziś znajduje się ośrodek harcerski w Pająku.

         Po drugim rozbiorze Polski  Konopiska wraz z przyległymi miejscowościami zostały zajęte przez wojska pruskie i przestały należeć do klasztoru jasnogórskiego.  W latach 1807 do 1815 Konopiska wraz z przyległymi miejscowościami należały do Księstwa Warszawskiego, a po upadku Napoleona weszły w skład Królestwa Polskiego.  W 1834r.  zostały sprzedane generałowi Ignacemu Puchale – Cywińskiemu.  U schyłku XIXw. teren  Konopisk został wykupiony przez Towarzystwo “B. Hantke” w celu eksploatacji rud żelaza. W okresie międzywojennym większość miejscowych chłopów  kupiła ziemie od Towarzystwa. Od XIX w. Do 1974r. w rejonie Konopisk prowadzono  eksploatację rud żelaza. Dla potrzeb mieszkańców gminy już na początku XIX w. utworzono szkoły elementarne w Konopiskach i w Rększowicach.

W 1952 r.,  z gminy Dźbów wyłączono miejscowości: Aleksandria, Konopiska, Kopalnia, Korzonek, Trzepizury, Wygoda i utworzono z nich Gminę Konopiska.  2 lata później po wejściu w życie uchwały o reformie podziału administracyjnego wsi Konopiska i Hutki do końca 1972 r. były siedzibami Gromadzkich Rad Narodowych.

 Na mocy Uchwały  Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach 1 stycznia  1973r. została utworzona gmina Konopiska. W jej skład wchodziło 14 sołectw, w tym Dźbów i Kuźnica, które później przyłączono do Częstochowy.

 

 

Obiekty wpisane do Rejestru zabytków:

Konopiska: Cmentarz parafialny z ogrodzeniem, bramką i kaplicą cmentarną

 

Kapliczka cmentarna

 

Obiekty wpisane do ewidencji zabytków:

Konopiska:       Kościół pod wezwaniem św. Walentego
                      Plebania
                      Kapliczka przy ul. Częstochowskiej
                      Pozostałości parku dworskiego

 

Kościół p.w. św Walentego w Konopiskach

 

Aleksandria:    Rządcówka z pozostałością parku przysiułek Żabie
                      Pozostałości założenia folwarczego (park, aleja śródpolna) w przysiułek Ignaców

Wygoda:        Budynek dawnej przychodni zdrowia
                     Budynek zarządu kopalni z pozostałościami parku

 

Budynek dawnej pzychodni zdrowia "Wygodzianka"

 

Pomniki przyrody

Konopiska:

Lipa drobnolistna 17 szt. ,droga za Kościołem aleja lipowa, o której legenda głosi, że drzewa posadził w 1683 r. Jan III Sobieski;

Aleja lipowa w Konopiskach

 

Modrzew europejski 2 szt. świerk pospolity 1 szt., ul. Skośna
Wiąz szypułkowy 1 szt., przy boisku szkolnym
Dąb szypułkowy 1 szt., ul. Opolska

Aleksandria:

Lipa drobnolistna 1 szt., ul. Piękna

Miejsca pamięci znajdujące się na terenie Gminy Konopiska

107/01  GW - mogiła zbiorowa wojenna trzech nieznanych żołnierzy Wojska Polskiego rozstrzelanych  we wrześniu 1939 r (we wsi Łaziec). Konopiska ul. Częstochowska 22, cmentarz katolicki;

107/02  GW - mogiła wojenna nieznanego żołnierza niemieckiego poległego w styczniu 1945 roku położona w Korzonku w lesie za Szkołą Podstawową

107/03  G - Grób Wojciecha Korwina Szymanowskiego, uczestnika Powstania Styczniowego z 1863 roku. Konopiska, ul. Częstochowska 22, cmentarz katolicki;

107/04  U - tablica upamiętniająca Wojciecha Korwina Szymanowskiego uczestnika Powstania Styczniowego. Konopiska, ul. Częstochowska 22, cmentarz katolicki, kaplica cmentarna;

107/05  U - Tablica upamiętniająca ofiary terroru hitlerowskiego, poświęcona dla uczczenia mieszkańców Konopisk i okolic, którzy polegli w latach 1939 - 1945 - zamordowani przez hitlerowców w obozach koncentracyjnych lub zginęli walcząc w szeregach Wojska Polskiego oraz w oddziałach partyzanckich. Konopiska, ul. Sportowa 7, Szkoła Podstawowa - przy wejściu głównym;

107/06  G - Grób Józefa Wieczorka (pochówek rodzinny), wójta dawnej gminy Dźbów. Konopiska, ul.Częstochowska 22, cmentarz katolicki;

107/07  G - Grób księdza Stefana Wróblewskiego "zasłużonego dla sprawy polskiej w Ameryce". Konopiska, ul. Częstochowska 22, cmentarz katolicki;

107/08  G - Grób Aleksandra Wajznera (najstarszy grób na cmentarzu w Konopiskach). Konopiska, ul. Częstochowska 22, cmentarz katolicki;

Rodzaje obiektów miejsc pamięci oznaczono następująco:

GW - groby i cmentarze wojenne oraz ofiar wojen;

U - upamiętnienie w formie tablic pamiątkowych służące upamiętnieniu znaczącego wydarzenia, faktu lub postaci w dziejach Państwa i Narodu Polskiego tzw. znaki pamięci;

G - groby ofiar totalitarnych, nie będące grobami wojennymi, groby wybitnych Polaków, groby wybitnych obywateli, które są objęte opieką.

Miejsca, obiekty, znaki pamięci narodowej jako ważny składnik tożsamości narodowej powinny być chronione przez wszystkich obywateli.

1. Parafie na terenie Gminy Konopiska

- Parafia rzymskokatolicka pw. św. Walentego
42-274 Konopiska, ul. Częstochowska 12
 tel. 034 328-20-15

- Parafia rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa
42-274 Konopiska Rększowice 234
tel. 034 328-32-91

- Parafia rzymskokatolicka pw. św. Maksymiliana Kolbe
42-274 Konopiska Aleksandria ul. Gościnna 150
tel. 034 328-31-13

2. Policja

- Komisariat Policji w Blachowni Punkt Zamiejscowy w Konopiskach ul. Lipowa 3
tel. 034 329-92-79
czynne: wtorek 12:00-14:00, piątek 17:00-19:00

3. Straż pożarna

- Aleksandria ul. Gościnna 146, 42-274 Konopiska
- Hutki 24 42-274 Konopiska
- Jamki 112, 42-274 Konopiska
- Wąsosz 10, 42-274 Konopiska
- Rększowice 77, 42-274 Konopiska
- ul. Opolska 20, 42-274 Konopiska

4. Urząd Pocztowy

- ul. Lipowa 3, 42-274 Konopiska
tel. 034 328-23-20

5. Bank Spółdzielczy

- ul. Częstochowska 28, 42-274 Konopiska
tel. 034 378-07-10, 034 378-07-11, 034 378-07-12, 034 378-07-13
fax. 034 378-07-14

 

 

 

Serwis aktualizowany przez Urzad Gminy