STRONA GŁÓWNA

O NAS

URZĄD GMINY

RADA GMINY

SOŁECTWA

AKTUALNOSCI

PRZETARGI I INWESTYCJE

KULTURA I  SPORT

OŚWIATA

Orkiestra OSP

SŁÓŻBA ZDROWIA

GOPS

GCI

4 MIEJSCE W POLSCE

ARCHIWUM
MAPA INTERAKTYWNA
KONTAKT
AKTUALNOŚCI PAP
"Pająk"
Organizacje pozarządowe
Serwis SMS
Pole golfowe
 

 


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Konopiskach

 

Kierownictwo

Dyrektor
- lek. med. Anna Pogorzelska

tel./fax.034 328-20-07
 

Zastępca dyrektora – lek. med. Dariusz Grzesiak

tel./fax. 034 328-20-07

Przełożona pielęgniarek – pielęgniarka Jadwiga Kromołowska

tel./fax. 034 328-20-07

Struktura organizacyjna

Poradnia Ogólna
-   rejestracja w godz. 800  -1700

-   przyjęcia lekarskie w godz. 800  - 1800
-   wizyty domowe w godzinach przyjęć po uprzednim ustaleniu telefonicznym

Lek. med. Dariusz Grzesiak
Lek. med. Ryszard Nalewajka
Lek. med. Marta Ślęzak
Lek. med. Krzysztof Stanior

Poradnia dla Dzieci 
 -  rejestracja w godz. 800  - 1700 
 -  przyjęcia lekarskie od poniedziałku do czwartku w godz. 800  - 1800 
 -  przyjęcia lekarskie w piątek w godz. 800  - 1500 
 - wizyty domowe w godzinach przyjęć po uprzednim ustaleniu telefonicznym

Lek. med. Anna Jończyk
Lek. med. Ewa Synowiecka

Poradnia dla Kobiet
- rejestracja w godz. 800  - 1700
- przyjęcia lekarskie – wtorek od godz. 1400  -1800
-   przyjęcia lekarskie poniedziałek, czwartek, piątek w godz. od 1000  - 1400

Lek. med. Anna Pogorzelska

Poradnia Dermatologiczna

- rejestracja w godz. 800  - 1700

-   przyjęcia lekarskie – poniedziałek w godz. 1600  - 1800
-   przyjęcia lekarskie - czwartek w godz. 1100  - 1600  
     

Lek. med. Cecylia Przybylska

Poradnia Rehabilitacyjna
- rejestracja w godz. 800  - 1700

-  przyjęcia lekarskie  - wtorek i piątek w godz. 1500  -1800  

-  przyjęcia lekarskie - środa i czwartek w godz.   800  -1100
                                            

Lek. med. Marian Rosak

Gabinet fizykoterapii
- czynny od poniedziałku do piątku w godz. 800  - 1300  i   1430 - 1700  

Mgr fizykoterapii Paweł Małek
Techn. fizykoterapii Jolanta Pyrkosz

Gabinet zabiegowy
- czynny od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1800

Piel. Jadwiga Kromołowska

Piel. Justyna Janicka
Piel. Jagwiga Wójcik
 

Laboratorium analityczne
- czynne od poniedziałku do piątku w godz. 730  - 1530
-  pobieranie materiału do badania w godz.   730  -1000

Kier. laborat. Mgr Andrzej Dankowiakowski
Techn. laborant Beata Żurek

Poradnia Ogólna w Hutkach
- rejestracja w godz. 800  - 1200
- przyjęcia lekarskie poniedziałek, środa, piątek godz. 1000  - 1300

 Lek. med. Ryszard Nalewajka 

Pielęgniarki środowiskowe
- zapewniają opiekę od poniedziałku do piątku w godz. 800  - 1800 

Piel. środowiskowo - rodzinna  Grażyna Muś
Piel. środowiskowo - rodzinna  Grażyna Zbrojkiewicz
Piel. środowiskowo - rodzinna  Jadwiga Kozakiewicz

Położna środowiskowa  - zapewnia opiekę od poniedziałku do piątku w godz. 800  - 1800  

Położna środowiskowo – rodzinna  Aldona Górniak

Opiekę lekarską i pielęgniarską w soboty i niedziele  oraz w dni powszednia w godz. 1800  - 800  zapewnia Zakład Lecznictwa i Profilaktyki NASZA  PRZYCHODNIA” 42-200 Częstochowa ul. Wolności 46  tel. 034 366-96-02

 

Do zadań Gminnego Ośrodka Zdrowia w Konopiskach należą :
 

1. badania i porady lekarskie,

2. leczenie,

3. rehabilitacja lecznicza w zakresie elektro i kinezyterapii,

4. opieka nad kobietą ciężarną i noworodkiem,

5. opieka nad zdrowym dzieckiem,

6. badania diagnostyczne w zakresie analityki medycznej i spoczynkowego standardowego EKG,

7. pielęgnacja chorych,

8. pielęgnacja niepełnosprawnych,
9. zabiegi pielęgniarskie,

10. orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,

11. badanie stanu zdrowia osób ubiegających się o prawo jazdy kierowcy,

12. zapobieganie powstawaniu chorób poprzez działania profilaktyczne oraz szczepienia ochronne, 
13. rehabilitacja osób niepełnosprawnych.

Kontakt

ul. Lipowa 3
42 -2274 Konopiska
tel. 034 328 - 20 -07
Filia ośrodka:
Hutki 168

Informacje przygotowała Aldona Górniak


Zakład Usług Medycznych „ALMED” s.c. w Aleksandrii

świadczy usługi w ramach kontraktu z NFZ w zakresie: podstawowej opieki zdrowotnej, porad ginekologicznych, higieny szkolnej tel. 034 328-30-31 e-mail: almed@akom.pl

Kierownik ZUM "Almed" s.c. Lek.med. Antoni Motyka tel. kom. 601224437 e-mail: tosiekm@wp.pl
ZAKŁAD CZYNNY od poniedziałku do piątku godz. 8:00 – 18:00      REJESTRACJA 8.00-17.00
Podstawowa opieka zdrowotna od poniedziałku do piątku godz. 10:00-17:00
Poradnia ogólna: lek. S.Synowiecki; lek. A.Motyka Poradnia dla dzieci: lek.E.Synowiecka
Wizyty domowe godz.9:00-10:00, 17:00-18:00
Gabinet higieny szkolnej – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Aleksandrii piątek godz.8:00-14:00
Pielęgniarka Jolanta Wręczycka

PORADNIA GINEKOLOGICZNA: lek. E. Kotusiewicz
Wtorek godz.12:00-14:00
Piątek godz.12:00-14:00
Pielęgniarki praktyki: Jolanta Wręczycka, Elżbieta Jagusiak
Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna: Jolanta Wręczycka
Położna środowiskowo-rodzinna: Magdalena Cichoń

Po godz. 18:00 do godz. 8:00 dnia następnego oraz w dni wolne od pracy, niedziele i święta – porad ambulatoryjnych udziela lekarz stacji pogotowia ratunkowego w Częstochowie ul. Kilińskiego 10 tel. 034 360-53-10.

Pomoc wyjazdową w nagłych przypadkach i transport sanitarny zapewnia pomoc doraźna w Blachowni tel. 034 327-09-99

Adres Zakładu Usług Medycznych „ALMED” s.c. w Aleksandrii:
Aleksandria ul. Gościnna 33, 42-274 Konopiska
tel. 034 328-30-31 e-mail: almed@akom.pl
 

 

 

Serwis aktualizowany przez Urzad Gminy