STRONA GŁÓWNA

O NAS

URZĄD GMINY

RADA GMINY

SOŁECTWA

AKTUALNOSCI

PRZETARGI I INWESTYCJE

KULTURA I  SPORT

OŚWIATA

Orkiestra OSP

SŁÓŻBA ZDROWIA

GOPS

GCI

4 MIEJSCE W POLSCE

ARCHIWUM
MAPA INTERAKTYWNA
KONTAKT
AKTUALNOŚCI PAP
"Pająk"
Organizacje pozarządowe
Jak dojechać
Serwis SMS
Pole golfowe
 

 

 

URZĄD GMINY KONOPISKA

 

ul. Lipowa 5
42 - 274 Konopiska

Godziny pracy -
poniedziałek                        7:30-15:30
wtorek                                8:00-16:00
środa                                  7:30-15:30
czwartek                             7:30-15:30
piątek                                 7:00-15:00
 
Telefon centrali urzędu - 034 328-20-57
Numer faxu - 034 328-20-35
E-mail: sekretariat@konopiska.pl
 
 
 

Wójt Gminy - mgr inż. Jerzy Socha

Zastępca Wójta Gminy - mgr Magdalena Jarosz - Wawrzyńczak
 

 
Skarbnik Gminy - mgr Anna Misiak
 
Sekretarz Gminy - mgr inż. Barbara Ankowska - Lis
 
W referacie Gospodarki i Rozwoju prowadzone są m.in zadania z zakresu budownictwa, inwestycji, organizowania przetargów oraz spraw techniczno - gospodarczych.
Kierownik referatu - Zdzisław Kowalik
 
W referacie Organizacyjnym prowadzone są sprawy z zakresu obsługi Rady Gminy, sekretariatu, archiwum, kadr.
Kierownik referatu - mgr inż. Barbara Ankowska - Lis
W referacie Spraw Obywatelskich prowadzone są sprawy związane z ewidencją ludności i dokumentami tożsamości, sprawy związane z obronnością kraju i obroną cywilną, a także aktami stanu cywilnego.
Kierownik referatu - inż. Elżbieta Gapik
  • tel. 034 328-20-29 (Urząd Stanu Cywilnego)
  • tel. 034 366-89-93 (Ewidencja Ludności)
  • e-mail - usc@konopiska.pl
W referacie Finansów prowadzone są sprawy związane z wymiarem i poborem podatków i  opłat, księgowością budżetową.
Kierownik referatu - mgr Anna Misiak
   
Serwis aktualizowany przez Urzad Gminy