STRONA GŁÓWNA

O NAS

URZĄD GMINY

RADA GMINY

SOŁECTWA

AKTUALNOSCI

PRZETARGI I INWESTYCJE

KULTURA I  SPORT

OŚWIATA

SŁÓŻBA ZDROWIA

GOPS

GCI

ARCHIWUM

AKTUALNOŚCI PAP
 

 

.

WYDARZENIA

KGW

SPORT

 

Historia Koła Gospodyń Wiejskich w Wygodzie

Spisana wg opowiadań członkiń tegoż KGW

         W miejscowości Wygoda od 1963 roku istnieje KGW.
Założycielkami Koła była pani Helena Kaniewska i pani Janina Kleszcz.
Wieś Wygoda wchodzi w skład Gminy Konopiska pow. Częstochowa i liczy obecnie 500 mieszkańców.
Na początku istnienia KGW kobiety organizowały kursy szycia, gotowania, pieczenia. Spotykając się w domach prywatnych wymieniały się wzajemnie doświadczeniami, różnego rodzaju przepisami na przetwory z warzyw i owoców, a w okresie jesienno-zimowym darły pierze na wyprawy dla dziewcząt. Śpiewały i wspominały stare dzieje z wielkim sentymentem.
W 1977 roku reaktywowano działalność KGW w Wygodzie i przywrócono do życia zabytkowy budynek po byłym ośrodku zdrowia w Wygodzie.
W budynku tym, który jest własnością Gminy Konopiska organizuje się różne spotkania dla dzieci z okazji św. Mikołaja, choinki czy gwiazdki noworocznej. Odbywają się tam systematycznie spotkania seniorów. Spotkania te cieszą się dużym uznaniem mieszkańców. Obecni na tych spotkaniach dzielą się różnymi doświadczeniami, wspomnieniami i spostrzeżeniami. Odbywają się tam również zebrania Rady Sołeckiej, zebrania wiejskie. Budynek ten służy jako lokal do głosowania do władz państwowych i lokalnych.
W 2000 roku KGW w Wygodzie przejęło zabytkowy drewniany budynek po byłym ośrodku zdrowia od Gminy Konopiska. Budynek ten znajdował się w stanie znacznej degradacji. Wyremontowano część pomieszczeń w czynie społecznym, tak aby można było rozpocząć działalność statutową. Wszystkie prace związane z renowacją budynku wykonuje się w czynie społecznym bez jakiejkolwiek pomocy zewnętrznych sponsorów.
Działalność KGW koncentruje się na kultywowaniu starych tradycji ludowych. Dzięki swej aktywności, panie z KGW uczestniczą systematycznie w uroczystościach ludowych takich jak dożynki gminne, powiatowe a także ogólnopolskie na Jasnej Górze. Biorą udział we wszystkich uroczystościach parafialnych. Członkinie KGW biorą udział w przeglądach piosenki ludowej na różnych szczeblach, często z dużym sukcesem o czym świadczą dyplomy i nagrody.


Skład Koła Gospodyń Wiejskich w Wygodzie:

1. Przewodnicząca - Jolanta Janik
2. Zastępca - Janina Jasińska
3. Skarbnik - Krystyna Solińska
4. Sekretarz - Wiesława Czarnecka


Komisja Rewizyjna:
1. Przewodnicząca - Joanna Nalewajka
2.Członek - Krystyna Kuśmierska


Pozostałe członkinie:
1. Elżbieta Kosarga
2. Jadwiga Ściebior
3. Barbara Kołodziej
4. Jadwiga Fedoniuk
5. Bożena Turaj
6. Aleksandra Pociacha
7.Pelagia Stępniak
8. Jolanta Fiszer
9. Kazimiera Skalik
10. Eugenia Ściebior
11. Helena Pliszka
12. Elżbieta Budzik
13. Barbara Woźniak
14. Marzena Pasternak
15. Aneta Kołodziej
16. Zofia Kuśmierska
17. Janina Ciura
18.Katarzyna Podsiadło
19.Dorota Janik
20.Bożena Skalik
21.Teresa Bisaga
22. Małgorzata Chmielewska
23. Edyta Banasiak
24. Teresa Marszał
25. Marianna Kruk

Imprezy zorganizowane w 2004 roku:

10 stycznia - spotkanie noworoczne samotnych kobiet
09 marca - Dzień Kobiet
26 maja - Dzień Matki
22 sierpnia - Dożynki Parafialne w Aleksandrii
29 sierpnia - Dożynki Gminne w Korzonku
05 września - Dożynki Krajowe na Jasnej Górze
12 września - Dożynki Powiatowe w Koniecpolu
06 grudnia - spotkanie dla dzieci z okazji św Mikołaja
18 grudnia - Opłatek w Domu Sołeckim "Wygodzianka" w Wygodzie


Imprezy zorganizowane w 2005 roku:

08 stycznia - składkowe spotkanie noworoczne
10 stycznia - zebranie wiejskie i sprawozdawcze KGW
08 lutego - spotkanie ostatkowe z przebierańcami w GOKiS w Korzonku
07 marca - spotkanie z okazji Dnia Kobiet
27 marca - święcenie potraw wielkanocnych "Jajeczko" w "Wygodziance"
26 maja - spotkanie z okazji Dnia Matki i "samotnych kobiet"
28 sierpnia - Dożynki Parafialne w Rększowicach
04 września - Dożynki Krajowe na Jasnej Górze
11 września - Dożynki Powiatowe w Starczy
06 października - wycieczka rowerowa na grzybobranie do Korzonka
15 października - wycieczka rowerowa do Aleksandrii
07 listopada zebranie okolicznościowe KGW w "Wygodziance"
11 listopada - udział w uroczystej akademii z okazji obchodów Święta Niepodległości w Hali Sportowej w Konopiskach
grudzień - planowane spotkanie dla dzieci z okazji św. Mikołaja oraz spotkanie sylwestrowe


Imprezy planowane na 2006 rok:

styczeń - spotkanie noworoczne "samotnych kobiet"
luty - wyjazd na operatkę
marzec - Dzień Kobiet
maj - Dzień Matki
czerwiec - półroczne okolicznościowe zebranie
lipiec - spotkanie młodzieży 18-letniej
sierpień, wrzesień - wycieczka rowerowa na grzybobranie
październik - spotkanie młodzieży 18-letniej
grudzień - spotkanie dla dzieci z okazji św. Mikołaja oraz składkowe spotkanie sylwestrowa "seniorów"

Sprawozdanie, szczegółowy plan działań KGW za rok 2007. Plan pracy na rok 2008.
 

 

 

 

Serwis aktualizowany przez Urzad Gminy