STRONA GŁÓWNA

O NAS

URZĄD GMINY

RADA GMINY

SOŁECTWA

AKTUALNOSCI

PRZETARGI I INWESTYCJE

KULTURA I  SPORT

OŚWIATA

SŁÓŻBA ZDROWIA

GOPS

GCI

ARCHIWUM

AKTUALNOŚCI PAP
 

 

Skład Komisji Rewizyjnej

      Kuśmierska Zofia - Przewodnicząca Komisji

      Włodarska Lidia  

      Jędryka Wiesław

Skład Komisji Finansów, Gospodarki, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

     

      Ryszard Modestowicz - Przewodniczący Komisji

      Cierpiał Iwona

      Budzik Danuta

      Wolnicki Grzegorz

     

Skład Komisji Samorządu Terytorialnego i Przestrzegania Prawa

     

      Skoczylas Roman - Przewodniczący Komisji

      Romański Czesław

      Bałdyga Edward

      Wołczyk Zbigniew

Skład Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych

      Antoni Frania - Przewodniczący Komisji

      Sporek Anna

      Kołodziejczyk Robert

      Kowalik Zbigniew

 

 

 

 

Serwis aktualizowany przez Urzad Gminy