O NAS

URZĄD GMINY

RADA GMINY

SOŁECTWA

AKTUALNOSCI

PRZETARGI I INWESTYCJE

KULTURA I  SPORT

OŚWIATA

Orkiestra OSP

SŁUŻBA ZDROWIA

GOPS

GCI

4 MIEJSCE W POLSCE

ARCHIWUM
MAPA
KONTAKT
AKTUALNOŚCI PAP
"Pająk"
Organizacje pozarządowe
Jak dojechać
Serwis SMS
 

Świetlica "Nasz dom pod lipą"

Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach już czynne
 


W świetlicy Nasz dom pod Lipą w Aleksandrii czynne jest już Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach. Poniżej podajemy dostępne w Centrum kursy. W przypadku jakichkolwiek pytań podajemy telefon kontaktowy: 034 328 38 57 lub 034 328 20 70.

Doradztwo zawodowe: Usługi, których celem jest pomoc jednostkom w każdym wieku, na dowolnym etapie życia w dokonywaniu wyborów w zakresie edukacji, szkoleń oraz wyboru zawodu, a także pomoc w zarządzaniu własną karierą zawodową.
Tego typu usługi mogą być świadczone indywidualnie lub w grupach, bezpośrednio lub na odległość (m.in. przez telefoniczne centra obsługi oraz przez Internet).
Obejmują m.in.: pomoc w znalezieniu pracy, staże, praktyki, programy pracy „na próbę”, wolontariat, informację zawodową, narzędzia oceny, rozmowy kwalifikacyjne, zarządzanie karierą, programy poszukiwania pracy, wsparcie procesu przejścia ze szkoły na rynek pracy

Usługi informacji i poradnictwa zawodowego w projekcie CKNONW
Odbiorcami usług będzie bardzo zróżnicowana grupa ludzi w rożnym wieku i
ze zróżnicowanym poziomem wykształcenia.
Będą to miedzy innymi:
- osoby zamieszkujące tereny wiejskie,
- osoby niepełnosprawne,
- młodzież,
- osoby poszukujące pracy, bezrobotni,
- osoby z długą przerwa w zatrudnieniu (np. matki powracające z urlopów macierzyńskich),
- emeryci, renciści,
- inni zainteresowani.

Informujemy, że na stronie szkoleń www.centra.elearning.pl/szkolenia umieszczone są obecnie następujące kursy
1. Język polski
2. Matematyka
3. Historia
4. Chemia
5. Geografia
6. Biologia
7. Fizyka
8. Zarządzanie kadrami (cykl szkoleniowy z zakresu ZZL)
9. Ocena pracowników (cykl szkoleniowy z zakresu ZZL)
10. Planowanie potrzeb (cykl szkoleniowy z zakresu ZZL)
11. System motywacyjny (cykl szkoleniowy z zakresu ZZL)
12. Rekrutacja (cykl szkoleniowy z zakresu ZZL)
13. Ścieżki kariery (cykl szkoleniowy z zakresu ZZL)
14. Język angielski
15. Podstawy technik komputerowych
16. Użytkowanie komputerów
17. Przetwarzanie tekstów
18. Arkusze kalkulacyjne
19. Bazy danych
20. Grafika menedżerska i prezentacyjna
21. Usługi w sieciach informatycznych
22. Opiekunka dziecięca domowa
23. Promocja i wsparcie edukacji osób niepełnosprawnych

Do końca czerwca zostaną uruchomione następujące kursy:
1. Język niemiecki
2. Opiekun osób starszych
3. Administracja systemami komputerowymi
4. Agent ubezpieczeniowy
5. Asystent bankowości
6. Broker ubezpieczeniowy
7. Grafik komputerowy
8. Handlowiec
9. Księgowość
10. Organizator agrobiznesu
11. Pracownik administracyjny
12. BHP
13. Bezpieczeństwo systemów informatycznych
14. Ochrona danych osobowych
15. Prawo zamówień publicznych
16. Edukacja zdalna szkolenia tworzone w systemie e-learning, blended learning
17. Przedstawiciel handlowy
18. Sprzedawca
19. Telemarketer
20. Zarządzanie projektami
21. Zawody przyszłości nowe formy zatrudnienia
22. Jak zdobyć i utrzymać pracę
23. Kariera decyduję, planuję, działam
24. Zostań e-pr@cownikiem
25. Oczekiwania pracodawców autoprezentacja
26. Poradnictwo zawodowe wsparcie dla Twojego sukcesu
27. A może samozatrudnienie?


Wszyscy zainteresowani mogą zgłaszać się po poradę pod numerem 0 800 800 005

 

 

 

Serwis aktualizowany przez Urząd Gminy