STRONA GŁÓWNA

O NAS

URZĄD GMINY

RADA GMINY

SOŁECTWA

AKTUALNOSCI

PRZETARGI I INWESTYCJE

KULTURA I  SPORT

OŚWIATA

Orkiestra OSP

SŁÓŻBA ZDROWIA

GOPS

GCI

ARCHIWUM

MAPA INTERAKTYWNA
KONTAKT
AKTUALNOŚCI PAP
"Pająk"
Organizacje pozarządowe
Serwis SMS
Pole golfowe
 

 

Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907 (ul. Śląska) w Konopiskach

Rozpoczęto budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907 (ul. Śląska) w miejscowości Konopiska. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: wykonanie kanalizacji deszczowej: z rur z tworzyw sztucznych z PVC o śred. 400/11,7mm – 360m, z rur z tworzyw sztucznych z PVC o śred. 315/9,2mm – 750m; wykonanie chodnika z kostki betonowej gr.8cm – 1736,50m2 ; wykonanie wjazdów z kostki betonowej gr.8cm – 1138,50m2 . Wartość inwestycji wynosi 1.108.689,75 zł i będzie finansowana z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego oraz z budżetu Gminy Konopiska. Planowany termin zakończenia inwestycji to 14. 11. 2008r.

Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko – Orlik 2012”

Trwają prace związane z budową dwóch boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Usytuowanie boisk zaprojektowane jest w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego Ośrodka Rekreacyjno – Sportowego nad Zalewem Pająk. Zakres rzeczowy w/w inwestycji obejmuje: budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0 m x 62,0m o pow. całkowitej 1860m2 ( pole gry 26,0 x 56,0 m) o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z wyposażeniem w bramki; budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 30 x 50 m o powierzchni 1500m2 o nawierzchni poliuretanowej wykonanej w technologii typu NATRYSK wraz z odpowiednim wyposażeniem do piłki koszykowej, siatkowej oraz do piłki ręcznej. Zakres zadania obejmuje również wykonanie ogrodzenia, oświetlenie terenu oraz ciągi komunikacyjne (chodniki). Wartość inwestycji wynosi 1.254.103,58zł z czego 333.000,00zł to wkład finansowy Urzędu Marszałkowskiego oraz 333.000,00zł Wojewoda Śląski. Planowany termin zakończenia inwestycji to listopad br.

Modernizacja instalacji c.o. wraz z kotłownią w Publicznym Przedszkolu w Konopiskach

Zakres rzeczowy w/w inwestycji obejmuje: montaż kotła grzewczego, wykonanie instalacji c.o., montaż grzejników. Wartość zadania wynosi 64.162,44 zł. Planowany termin wykonania zadania to 30. 09. 2008r.

Modernizacja świetlicy wiejskiej  w miejscowości Wąsosz - „Dom Młodego Strażaka„

Przedmiot zamówienia jest modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wąsosz - „Dom Młodego Strażaka”. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: montaż wentylacji dachowej – 1 szt., montaż sufitu gipsowo-kartonowego na stelażu – 255,44 m2, uzupełnienie instalacji elektrycznej – 1 szt., wykonanie lamperii z marmolitu – 200 m2, malowanie ścian – 180 m2, wykonanie wylewki z izolacją – 56 m2, położenie płytek na podłogi i schody – 140 m2. Wartość zadania to 50.055,00 zł z czego 19.992,00 zł to dotacja z budżetu Województwa Śląskiego w ramach Konkursu Przedsięwzięć Odnowy Wsi, 3.660,00zł stanowi wkład własny mieszkańców. Natomiast pozostała wartość inwestycji realizowana  będzie z budżetu Gminy Konopiska.

Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 ul. Opolska w m. Konopiska (w kilometrażu 4+570 do 5+730) – etap II wraz z budową przepustu

Trwa budowa chodnika przy ul. Opolskiej w Konopiskach. Zakres zadania obejmuje wykonanie: kanalizacji deszczowej z rur betonowych i żelbetowych o łącznej długości 1231m, wykonanie przepustu, chodnika z kostki betonowej gr.8cm o powierzchni 2237m2, zatok postojowych i parkingów z kostki betonowej gr. 10cm – 717m2, poszerzenie jezdni mieszankami mineralno-bitumicznymi asfaltowymi o powierzchni 1305m2. Wartość zadania wynosi 2.480.920,96zł, z czego w kwocie 2.250.000,00zł jest finansowana z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego, natomiast pozostała wartość zadania finansowa jest z budżetu Gminy Konopiska. Planowany termin zakończenia inwestycji to 30. 11. 2008r.

Budowa budynku administracyjnego z zapleczem gospodarczym nad zbiornikiem Pająk

Trwa budowa budynku administracyjnego z zapleczem gospodarczym nad zbiornikiem Pająk w Konopiskach. Zakres zadania obejmuje budowę budynku administracyjnego z zapleczem gospodarczym, wykonanie instalacji wewnętrznej: elektrycznej, gazowej, wod.-kan., wykonanie przyłączy: kanalizacyjne, wodociągowe. Wartość zadania wynosi 1.220.190,23 zł i jest finansowana z budżetu gminy. Planowany termin zakończenia inwestycji to 30. 06. 2008r.

Rozbudowa budynku "starego urzędu gminy" na potrzeby kulturalne mieszkańców Gminy Konopiska, obiekt kat. IX Konopiska ul. Sportowa 1

Trwa rozbudowa budynku "starego urzędu gminy" na potrzeby kulturalne mieszkańców Gminy Konopiska. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: rozbiórka murów ogniowych, gzymsów, konstrukcji z cegieł oraz więźby dachowej o powierzchni - 199,29m2 ; rozbiórka schodów i posadzek; wykonanie nowej konstrukcji dachowej o powierzchni - 243,12m2 wraz z pokryciem i obróbkami blacharskimi; uzupełnienie ścian, zamurowanie otworów, uzupełnienie tynków wewnętrznych; wykonanie ścianek działowych, kanałów spalinowych oraz dymowych; wykonanie konstrukcji żelbetowych: klatki schodowej oraz stropów,^ belek, podciągów i wieńców; montaż stolarki okiennej dachowej, ościeżnic stalowych; wykonanie instalacji elektrycznej; wykonanie instalacji wod.- kan. Wartość inwestycji wynosi 309.143,62 zł i jest finansowana z budżetu gminy. Planowany termin zakończenia inwestycji to 30. 10. 2008r.

Remont pokrycia dachu budynku wielofunkcyjnego przy ul. Lipowej w Konopiskach

Zakończono "Remont pokrycia dachu budynku wielofunkcyjnego przy ul. Lipowej w Konopiskach". Wartość zadania wynosi 138.850,37 zł i jest finansowana z budżetu gminy. Zakres zadania obejmuje: rozbiórkę pokrycia z papy dachu, pokrycie papą termozgrzewalną dachu o pow. 896,76m2 , demontaż i montaż obróbek blacharskich, demontaż i montaż rynien. Planowany termin realizacji zadania to 30. 09. 2008r.

Wykonanie nawodnienia centrum Konopisk - etap I

Zakończono roboty związane z nawodnieniem centrum Konopisk (etap I - boisko sportowe). Zakres robót obejmuje wykonanie instalacji do nawodnienia (systemu nawodnienia), montaż zraszaczy oraz montaż sterowników. Wykonanie przedmiotu umowy ustalono na wartość (brutto) 39.532,59 zł. Planowany termin zakończenia prac to 20. 08. 2008r

Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Korzonek

Zakończono  modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Korzonek.Zakres rzeczowy zamówienia to: wykonanie podłóg i posadzek – 139 m2, montaż sufitu gipsowo-kartonowego na stelażu – 90 m2, wykonanie białego montażu w łazienkach – 4 kpl., gipsowanie ścian – 156 m2, wykonanie instalacji elektrycznej w podwieszanym suficie – 2 kpl., położenie płytek na schodach – 25 m2, malowanie ścian – 156 m2, skucie tynku w łazienkach – 64 m2. Wartość zadania to 40.016,00 zł z czego 19.985,00 zł to dotacja z budżetu Województwa Śląskiego w ramach Konkursu Przedsięwzięć Odnowy Wsi, 2.816,00zł stanowi wkład własny mieszkańców. Natomiast pozostała wartość inwestycji realizowana  będzie z budżetu Gminy Konopiska. Planowany termin zakończenia inwestycji to 25. 07. 2008r

Serwis aktualizowany przez Urzad Gminy