STRONA GŁÓWNA

O NAS

URZĄD GMINY

RADA GMINY

SOŁECTWA

AKTUALNOSCI

PRZETARGI I INWESTYCJE

KULTURA I  SPORT

OŚWIATA

SŁÓŻBA ZDROWIA

GOPS

GCI

4 MIEJSCE W POLSCE

ARCHIWUM
MAPA INTERAKTYWNA
KONTAKT
AKTUALNOŚCI PAP
Organizacje pozarządowe
Serwis SMS
Pole golfowe
 

 

Zakończono budowę chodnika pieszo-rowerowego o długości 3,1 km przy ul. Częstochowskiej w Konopiskach. Oddzielenie ruchu pieszego i rowerowego od samochodowego zwiększy płynność komunikacji na ul. Częstochowskiej i zapewni bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom drogi. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 3 600 000,00 zł. W wysokości 2 448 000,00 zł dotowany jest z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, natomiast 782 000,00 zł stanowi wkład własny Gminy Konopiska. Estetyki nowo wybudowanego chodnika dopełniają róże, posadzone na rabatach oddzielających chodnik od jezdni. Na 400 m odcinku od Banku Spółdzielczego do cmentarz parafialnego posadzono 570 sztuk róż. Mają być ozdobą Konopisk, a pięknem cieszyć mieszkańców i odwiedzających naszą miejscowość gości. Poszanowanie wspólnego dobra zachęci Władze Gminy do dalszego ukwiecania wsi.

Zakończono budowę chodnika i ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem i kanalizacja deszczową przy ul. Sportowej (na odcinku od ul. Częstochowskiej do Zbiornika Pająk). Wartość inwestycji wynosi 1 417 177,54 zł z czego w 70% będzie sfinansowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, pozostała część z budżetu gminy.

Zakończono modernizację ul. Stawowej w Konopiskach. Koszt inwestycji w wysokości 127 797,00 zł finansowana jest w całości z budżetu gminy.

Zakończono modernizację ul. Avicenny, Marsjańskiej i Gagarina w Konopiskach za kwotę 465 635,80 zł. Koszt całego zadania realizowany jest z budżetu gminy.

Zakończono modernizację przychodni Zakładu Opieki Zdrowotnej "ALMED" w Aleksandrii. Wykonano docieplenie budynku oraz odnowienie elewacji.Wartość inwestycji wyniosła 23 969,95 zł z czego kwota 9 800,00 zł dotowana była z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

Wykonano modernizację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rększowicach. W zakres zadania wchodziło: wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą kotła grzewczego na kocioł opalany eko-groszkiem, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz bram garażowych, docieplenie budynku i zmiana elewacji. Wartość inwestycji wyniosła 171 411,94 zł. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach uzyskano na ten cel 52 205,00 zł pożyczki i 19 801,00 zł dotacji. W kwocie 65 123,00 zł zadanie zostanie sfinansowane z SPO-ROL (Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego 2005r.), pozostała część zadania z budżetu gminy.

Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Kopalnia. Wartość zakupionych stołów (25 szt.) i krzeseł (80 szt.) wynosi 12 413,50 zł, natomiast docieplenie budynku wraz z pozostałymi pracami remontowymi wynosi 33 353,37 zł. 80% kosztów kwalifikowanych tj. (30 003,20 zł) zostanie zrealizowana z SPO-ROL (Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego 2005r.), pozostała część zadania z budżetu gminy

Zakupiono 240 szt. siedzisk na trybuny boiska LOT-u w Konopiskach za kwotę 9 518,44 zł. Siedziska zostały zamontowane z okazji 60-lecia klubu LOT Konopiska.

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kopalni przeprowadzono modernizację kotłowni koksowej na niskoemisyjną kotłownię opalaną eko-groszkiem, wymieniono stolarkę okienną, docieplono budynek oraz wykonano nową elewację. Wartość inwestycji wynosi 431 147,48 zł. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach uzyskano na ten cel 228 969,00 zł pożyczki i 62 767,00 zł dotacji . Pozostała część zadania finansowana jest z budżetu gminy.

Modernizacja ulicy Strażackiej w Aleksandrii. W zakres zadania wchodzi wykonanie kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni drogi i parkingu przy cmentarzu parafialnym z kostki betonowej. Całkowity koszt inwestycji po rozstrzygnięciu przetargu wynosi 280.698,92 zł.

 

 

Modernizacja infrastruktury sportowej i budowa parkingu przy szkole w Aleksandrii.Całkowity koszt inwestycji po rozstrzygnięciu przetargu wynosi 242 495,73 zł, z czego w 80% tj. (163 856,00 zł) zostanie sfinansowany ze środków SPO-ROL (Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego 2005r.), pozostała część zadania z budżetu gminy.

Gminny Ośrodek Rekreacyjno – Sportowy nad Zalewem Pająk w Konopiskach.

Po rozstrzygnięciu przetargu na II etap robót związanych z budową Gminnego Ośrodka Rekreacyjno – Sportowego nad Zalewem Pająk koszt inwestycji wynosi 1 068 745,22 zł. W zakres tego etapu wchodzi: wykonanie płyty boiska sportowego o nawierzchni trawiastej, przygotowanie podłoża pod bieżnię, wykonanie placów, chodników, wykonanie drenażu oraz ogrodzenia.

Budowa parkingu przy szkole w Hutkach

Termomodernizacja Szkoly Podstawowej w Konopiskach

Nowe nakładki - ul.Częstochowska,Przejazdowa,Łaziec - Wąsosz,Wygoda

"Nasz dom pod lipą" - modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Aleksandria II. Całkowity koszt inwestycji wynosi 39.606,57 zł. Inwestycja będzie finansowana w wysokości 19.803,00 zł z Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego w ramach Konkursu Przedsięwzięć Odnowy Wsi. Natomiast wkład własny mieszkańców wsi Aleksandria wynosi 6.000,00 zł, pozostała część zadania będzie sfinansowana z budżetu gminy. W zakres zadania wchodzi wykonanie tynków wewnętrznych, położenie płytek ściennych i podłogowych, wymiana solarki okiennej i drzwiowej oraz montaż kominka.

 

 

Serwis aktualizowany przez Urzad Gminy