STRONA GŁÓWNA

O NAS

URZĄD GMINY

RADA GMINY

SOŁECTWA

AKTUALNOSCI

PRZETARGI I INWESTYCJE

KULTURA I  SPORT

OŚWIATA

SŁÓŻBA ZDROWIA

GOPS

GCI

ARCHIWUM

KONTAKT
AKTUALNOŚCI PAP
 

Wójt Gminy Konopiska ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Konopiska przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego gminy pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną i rezydencjonalną

Działka nr 2665/27 położona we wsi Konopiska o pow. 1.558 m 2 zapisana w KW 61329 Cena wywoławcza 117.000,00 zł. netto

Działka nr 2665/28 położona we wsi Konopiska o pow. 1.616 m 2 zapisana w KW 61329 Cena wywoławcza 121.500,00 zł. netto

Działka nr 2665/29 położona we wsi Konopiska o pow. 1.618 m 2 zapisana w KW 61329 Cena wywoławcza 121.500,00 zł. netto

Działka nr 2665/30 położona we wsi Konopiska o pow. 1.798 m 2 zapisana w KW 61329 Cena wywoławcza 135.000,00 zł. netto

Działka nr 2665/31 położona we wsi Konopiska o pow. 1.798 m 2 zapisana w KW 61329 Cena wywoławcza 135.000,00 zł. netto

Działka nr 2665/32 położona we wsi Konopiska o pow. 1.805 m 2 zapisana w KW 61329 Cena wywoławcza 135.000,00 zł. netto

Przetarg odbędzie się w dniu 24.10.2008 r. o godz. 11,00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Konopiskach przy ul. Lipowej 5

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Konopiskach w Banku Spółdzielczym w Konopiskach nr 56 8273 0006 2001 0000 0172 0004 najpóźniej do dnia 22.10.2008 r.

Zwrot wadium dla osób, które nie nabyły gruntów nastąpi w dniu 28.10.2008 r. bez odsetek.

Do ceny wylicytowanej podczas przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22 %

Bliższe informacje ( pokój nr 2 parter ) tel. 0-34 32 – 82 – 405

W Gminie Konopiska powstaje nowe ekskluzywne osiedle domków jednorodzinnych i rezydencjonalnych na powierzchni 11 ha. Osiedle malowniczo położone jest nieopodal zbiornika Pająk oraz lasów w otulinie Parku Krajobrazowego ”Lasy nad Górną Liswartą”. Jest to osiedle typu zamkniętego z zaplanowanym zapleczem usługowo – handlowym i gastronomicznym oraz rekreacyjno – sportowym zlokalizowanym w pobliżu rzeki Konopki. Obok powstającego osiedla znajduje się centrum Konopisk gdzie zlokalizowane są usługi handlowe , medyczne , pocztowe, bankowe oraz zespoły szkolno - przedszkolne, kulturalno-oświatowe. W pobliżu powstającego osiedla rozpoczęto budowę Ośrodka Rekreacyjno – Sportowego nad Zalewem Pająk.

Sprzedaż działek rozpocznie się w 2008 r. Do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego wyznaczonych jest 46 działek budowlanych o powierzchni od 1400m2 do 2500m2 w tym 1 działka z przeznaczeniem pod usługi. Teren ten zostanie uzbrojony w media t.j. energię elektryczną , wodę, kanalizację sanitarną.

 

Załączony rysunek graficzny przedstawia plan osiedla i rozmieszczenie poszczególnych działek oraz ich powierzchnie.

 

Kliknij na mapkę aby zobaczyć powiększenie !!

 
 
Serwis aktualizowany przez Urzad Gminy