STRONA GŁÓWNA

O NAS

URZĄD GMINY

RADA GMINY

SOŁECTWA

AKTUALNOSCI

PRZETARGI I INWESTYCJE

KULTURA I  SPORT

OŚWIATA

SŁUŻBA ZDROWIA

GOPS

GCI

4 MIEJSCE W POLSCE

ARCHIWUM
KONTAKT
AKTUALNOŚCI PAP
 

 

 


Ogromny sukces Gminy Konopiska

Nasza gmina w rankingu gmin wiejskich przeprowadzonym przez dziennik Rzeczpospolita zajęła
4 miejsce w Polsce, 1 miejsce w woj. śląskim.

To niebywały sukces zważywszy na kryteria rankingu:

A - tempo wzrostu wydatków majątkowych (2001-2004)
B - pozyskane środki unijne na 1 mieszkańca (2004)
C - zadłużenie (zobowiązania do dochodów) (2001-2004)
D - nadwyżka operacyjna (2001-2004)
E - tempo wzrostu dochodów własnych (2001-2004)
F - przyrost zadłużenia do nakładów inwestycyjnych (2001-2004)
G - dynamika wydatków: transport (2001-2004)
H - dynamika wydatków: ochrona środowiska (2001-2004)
I - udział wydatków na realizację kontraktów z organizacjami pozarządowymi (2001-2004)
K - wyniki testu 6-klasistów (2004)
L - stopa bezrobocia (tylko miasta (2001-2004)
M - zmiana liczby podmiotów gospodarczych (2001-2004)
N - czy urząd funkcjonuje w oparciu o normę ISO
O - czy w urzędzie opracowano wieloletnie plany inwestycyjne (2001-2004)
Ranking został przeprowadzony w dwóch etapach. W pierwszym wybrano gminy, które najlepiej zarządzały swoimi finansami w latach 2001 - 2004 i jednocześnie najwięcej w tym czasie inwestowały. Przeanalizowano w ten sposób - korzystając z bazy danych Ministerstwa Finansów - wszystkie gminy i miasta. Drugi etap pozwolił na ocenę jakości życia i sposobu zarządzania samorządu, zakwalifikowało się do niego 180 gmin.
W artykule Aleksandry Myczkowskiej i Artura Sieranta, redaktorów Rzeczpospolitej czytamy między innymi:
"Nasz ranking ma na celu wskazanie najlepiej zarzadzanych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Chcieliśmy uhonorować te, które najlepiej dbają o rozwój i podniesienie jakości życia mieszkańców przy zachowaniu reguł odpowiedzialności i bezpieczeństwa finansowego.
"Tam, gdzie analizowaliśmy dane za kolejne lata, przyjęliśmy zasadę, że najwięcej punktów przyznajemy za ostatni rok"

Wyboru najlepszego samorządu dokonała niezależna kapituła, w której skład weszli przedstawiciele instytucji i środowisk powiązanych z samorządem. Przewodniczący kapituły to Jerzy Buzek, były premier a członkowie to m.in. Piotr Kownacki wiceprezes NIK, Piotr Sawicki wiceminister finansów i Adam Kowalewski prezes rady nadzorczej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Jerzy Buzek na pytanie red.A.Stankiewicza

Co zwróciło pańską uwagę po lekturze informacji nadesłanych przez gminy?
Odpowiedział:
"Widać to wyraźnie: poprawia się jakość zarządzania, zwłaszcza w dziedzinie finansów. Polski samorząd profesjonalizuje się - żeby to zaobserwować, nie trzeba zresztą przeglądać rankingów, wystarczy popatrzeć, co się dzieje wokoło. "

Myślę, że ten ranking skłoni do obiektywnego spojrzenia wokoło i tych mieszkańców gminy, którzy do tej pory starali się niedostrzegać pozytywnych zmian w naszej gminie.
Dla mnie to potwierdzenie, że dobrze spełniam swoją misję względem mieszkańców. Nie kryję zadowolenia z tak wysokiej lokaty, jestem dumny, że samorząd Gminy Konopiska pod moimi rządami doczekał się takiego wyróżnienia.
Dziękuję za doskonałą współpracę Radzie Gminy pod przewodnictwem Pani Danuty Budzik .
Dziekuję Staroście Powiatu Częstochowskiego Panu Mieczysławowi Chudzikowi,mieszkańcowi naszej gminy za pomoc i współdziałanie na szczeblu samorządowym.
Ponadto dziękuję sołtysom, organizacjom pozarządowym takim jak : kluby sportowe, OSP, KGW, pracownikom urzędu oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do wspaniałego osiągnięcia. To sukces nas wszystkich.

Jerzy Socha
Wójt Gminy Konopiska

 

RANKING SAMORZĄDÓW - GMINY WIEJSKIE

 

 

 

Serwis aktualizowany przez Urzad Gminy