STRONA GŁÓWNA

O NAS

URZĄD GMINY

RADA GMINY

SOŁECTWA

AKTUALNOSCI

PRZETARGI I INWESTYCJE

KULTURA I  SPORT

OŚWIATA

Orkiestra OSP

SŁUŻBA ZDROWIA

GOPS

GCI

4 MIEJSCE W POLSCE

ARCHIWUM
MAPA INTERAKTYWNA
KONTAKT
AKTUALNOŚCI PAP
"Pająk"
Organizacje pozarządowe
 

 

 

„10 miejsce w Polsce kolejnym sukcesem Gminy Konopiska”
 

Tak jak w poprzednich latach Gazeta „Rzeczpospolita” przeprowadziła Ranking Samorządów „Rzeczpospolitej”  2008 .
Po raz kolejny zostały wybrane najlepsze samorządy w trzech kategoriach: miasta, gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie. Przeanalizowano w ten sposób - korzystając z bazy danych Ministerstwa Finansów - wszystkie gminy i miasta. W tym roku dodatkowo wyróżnione zostały te gminy i miasta, które najlepiej wykorzystały pieniądze z funduszy unijnych, oraz takie które  okazały się najbardziej zaawansowane w stosowaniu nowoczesnych technologii ( innowacyjny samorząd) . „Rzeczpospolita”  uhonorowała te, które najlepiej dbają o rozwój i podniesienie jakości życia mieszkańców przy zachowaniu reguł odpowiedzialności i bezpieczeństwa finansowego.
 

„Rzeczpospolita” przyznała Gminie Konopiska tytuł „ Najlepszej Gminy Wiejskiej” za zajęcie X miejsca w Rankingu Samorządów „ Rzeczpospolitej” 2008 .

Jakość Gminy Konopiska została oceniona na łączną sumę punktów równą 53,80,  z czego 26,82 za sytuację finansową oraz 26,98 za zarządzanie.

Myślę, że ten ranking skłoni do dostrzeżenia pozytywnych zmian zachodzących w naszej gminie. Dla mnie to potwierdzenie, że dobrze spełniam swoją misję względem mieszkańców. Nie kryję zadowolenia z tak wysokiej lokaty, jestem dumny, że samorząd Gminy Konopiska pod moimi rządami doczekał się takiego wyróżnienia.
Dziękuję za doskonałą współpracę Radzie Gminy pod przewodnictwem Pani Danuty Budzik.
Dziękuję radnemu Powiatu Częstochowskiego Panu Mieczysławowi Chudzikowi, mieszkańcowi naszej gminy za pomoc i współdziałanie na szczeblu samorządowym.
Ponadto dziękuję sołtysom, organizacjom pozarządowym takim jak : kluby sportowe, OSP, KGW, pracownikom urzędu oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do wspaniałego osiągnięcia. To sukces nas wszystkich.Jerzy Socha
Wójt Gminy Konopiska

      


 

Ranking samorządów - gminy wiejskie (plik pdf)

GALERIA

 

 

 

Serwis aktualizowany przez Urząd Gminy