STRONA GŁÓWNA

O NAS

URZĄD GMINY

RADA GMINY

SOŁECTWA

AKTUALNOSCI

PRZETARGI I INWESTYCJE

KULTURA I  SPORT

OŚWIATA

Orkiestra OSP

SŁUŻBA ZDROWIA

GOPS

GCI

4 MIEJSCE W POLSCE

ARCHIWUM
MAPA INTERAKTYWNA
KONTAKT
AKTUALNOŚCI PAP
"Pająk"
Organizacje pozarządowe
 

 

 

   

       Gmina Konopiska w rankingu gmin wiejskich przeprowadzonym przez dziennik „Rzeczpospolita” ponownie zajęła 1 miejsce w woj. śląskim. Jako jedyna w Polsce powtórzyła swój ubiegłoroczny sukces i utrzymała 4 miejsce w kraju.Tylko dwie gminy z pierwszej dziesiątki nie wypadły z niej w tym roku.Wsród nich Konopiska które ponownie zajęły 4 miejsce i Krościenko Wyżne z woj.podkarpackiego które z pierwszego miejsca spadły na 10-te.

Ranking został przeprowadzony w dwóch etapach. W pierwszym wybrano gminy, które najlepiej zarządzały swoimi finansami w latach 2002 – 2005 i jednocześnie najwięcej w tym czasie inwestowały. Przeanalizowano w ten sposób – posiłkując się danymi z Ministerstwa Finansów - wszystkie gminy i miasta. Drugi etap pozwolił na ocenę jakości życia i sposobu zarządzania samorządu, zakwalifikowało się do niego 450 gmin w tym 200 wiejskich.

Kryteria rankingu nie zmieniły się od ubiegłego roku. Najwięcej punktów zdobyliśmy w dwóch kryteriach:

  • pozyskane środki unijne na 1 mieszkańca (2004- 2005) oraz

  • zadłużenie (zobowiązania do dochodów) (2002-2005)

W artykule Artura Sieranta, redaktora „Rzeczpospolitej” czytamy między innymi:

„W rankingu - podobnie jak przed rokiem - chcieliśmy uhonorować te samorządy, które najlepiej dbają o rozwój i podniesienie jakości życia mieszkańców przy zachowaniu reguł odpowiedzialności i bezpieczeństwa finansowego.”

Wyboru najlepszego samorządu dokonała niezależna kapituła, w której skład weszli przedstawiciele instytucji i środowisk współpracujących z samorządami. Przewodniczący kapituły to Jerzy Buzek ,eurodeputowany, były premier RP a członkowie to m.in. Piotr Kownacki wiceprezes NIK, Adam Kowalewski prezes rady nadzorczej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Mirosław Czekaj wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego,prof.Krzysztof Marecki z SGH.

Prof. Jerzy Buzek w rozmowie z red.Katarzyną Ostrowską powiedział:

W rankingu chcemy uchwycić to,co rzeczywiście zostało wypracowane przez samorządy. Odróżnić od tego, co czasem w sposób przypadkowy dzieje się w gminie(...) Oczywiście tegoroczny ranking ogłoszony w przededniu wyborów samorządowych ma szczególne znaczenie. Ocenialiśmy samorządy za ostatnie cztery lata działalności.”

W tym roku Wójt Gminy Konopiska Jerzy Socha osobiście odebrał w Warszawie dyplom z rąk przewodniczącego kapituły. Tegoroczne wyróżnienie wójt dedykuje mieszkańcom gminy a zarazem swoim wyborcom.

-Myślę, że Was nie zawiodłem i możecie być dumni razem ze mną z Naszej Gminy. To co czułem odbierając dyplom z rąk Jerzego Buzka to przede wszystkim radość, duma i poczucie spełnienia w roli jaką pełnię w samorządzie. Taki sukces na podsumowanie swojej kadencji to marzenie każdego wójta. Usłyszałem w Warszawie wiele ciepłych słów i gratulacji, które przekazuję współautorom tego sukcesu czyli: Radzie Gminy Konopiska pod przewodnictwem Pani Danuty Budzik, sołtysom, jednostkom pozarządowym, pracownikom a przede wszystkim Wam, mieszkańcom a wśród nich Staroście Powiatu Częstochowskiego Panu Mieczysławowi Chudzikowi. To, że Konopiska są coraz lepiej postrzegane w powiecie, województwie i kraju jest Naszą wspólną zasługą.

Jerzy Socha

Wójt Gminy Konopiska

GALERIA

 

 

 

Serwis aktualizowany przez Urzad Gminy