<<Powrót
O g ł o s z e n i e
Wójt Gminy Konopiska ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Konopiska przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego gminy pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną i rezydencjonalną
Działka nr 2665/27 położona we wsi Konopiska o pow. 1.558 m 2 zapisana w KW 61329 Cena wywoławcza 117.000,00 zł. netto
Działka nr 2665/28 położona we wsi Konopiska o pow. 1.616 m 2 zapisana w KW 61329 Cena wywoławcza 121.500,00 zł. netto
Działka nr 2665/29 położona we wsi Konopiska o pow. 1.618 m 2 zapisana w KW 61329 Cena wywoławcza 121.500,00 zł. netto
Działka nr 2665/30 położona we wsi Konopiska o pow. 1.798 m 2 zapisana w KW 61329 Cena wywoławcza 135.000,00 zł. netto
Działka nr 2665/31 położona we wsi Konopiska o pow. 1.798 m 2 zapisana w KW 61329 Cena wywoławcza 135.000,00 zł. netto
Działka nr 2665/32 położona we wsi Konopiska o pow. 1.805 m 2 zapisana w KW 61329 Cena wywoławcza 135.000,00 zł. netto
Przetarg odbędzie się w dniu 24.10.2008 r. o godz. 11,00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Konopiskach przy ul. Lipowej 5
Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Konopiskach w Banku Spółdzielczym w Konopiskach nr 56 8273 0006 2001 0000 0172 0004 najpóźniej do dnia 22.10.2008 r.
Zwrot wadium dla osób, które nie nabyły gruntów nastąpi w dniu 28.10.2008 r. bez odsetek.
Do ceny wylicytowanej podczas przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22 %

Bliższe informacje ( pokój nr 2 parter ) tel. 0-34 32 – 82 – 405