<<Powrót
O g ł o s z e n i e
Wójt Gminy Konopiska ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Konopiska przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego gminy pod różnorodną działalność gospodarczą
Działka nr 2519/13 położona we wsi Konopiska o pow. 4.905 m 2 zapisana w KW 61329 Cena wywoławcza 83.000,00 zł. netto
Działka nr 2519/14 położona we wsi Konopiska o pow. 3.000 m 2 zapisana w KW 61329 Cena wywoławcza 51.000,00 zł. netto
Działka nr 2519/16 położona we wsi Konopiska o pow. 3.965 m 2 zapisana w KW 61329 Cena wywoławcza 67.000,00 zł. netto
Działka nr 2519/17 położona we wsi Konopiska o pow. 2.999 m 2 zapisana w KW 61329 Cena wywoławcza 51.000,00 zł. netto

Przetarg odbędzie się w dniu 3.10.2008 r. o godz. 11,00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Konopiskach przy ul. Lipowej 5
Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Konopiskach w Banku Spółdzielczym w Konopiskach nr 56 8273 0006 2001 0000 0172 0004 najpóźniej do dnia 1.10.2008 r.
Zwrot wadium dla osób, które nie nabyły gruntów nastąpi w dniu 6.10.2008 r. bez odsetek.
Do ceny wylicytowanej podczas przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22 %

Bliższe informacje ( pokój nr 2 parter ) tel. 0-34 32 – 82 – 405