O g ł o s z e n i e
Wójt Gminy Konopiska ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Konopiska przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego gminy pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną i rezydencjonalną


Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w 2008 r.
Wójt Gminy Konopiska informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Konopiskach ul. Lipowa 5 zostały wywieszone na okres 21 dni tj. od dnia 10.09.2008 r. do dnia 1.10. 2008 r. wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w 2008 r.:
Wykaz sprzedaż (plik pdf)
Wykaz dzierżawa (plik pdf)INFORMACJA
Wójt Gminy Konopiska informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Konopiskach ul. Lipowa 5 zostały wywieszone na okres 21 dni tj. od dnia 2.09.2008 r. do dnia 23.09. 2008 r. wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia ( dzierżawa ) w 2008 r.:
Wykaz (plik pdf)O g ł o s z e n i e
Wójt Gminy Konopiska ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Konopiska przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego gminy pod różnorodną działalność gospodarczą


O g ł o s z e n i e
Wójt Gminy Konopiska ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomoœci stanowišcych własnoœć Gminy Konopiska przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego gminy pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinnš i rezydencjonalnš


Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w 2008 r
Wójt Gminy Konopiska informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Konopiskach ul. Lipowa 5 zostały wywieszone na okres 21 dni tj. od dnia 11.08.2008 r. do dnia 1.09. 2008 r. wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w 2008 r.:

Wykaz (plik pdf)
Wykaz (plik pdf)O g ł o s z e n i e
Wójt Gminy Konopiska ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Konopiska przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego gminy pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną i rezydencjonalną


Wykaz
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia - sprzedaż – przetarg nieograniczony w 2008 roku
Wykaz (plik pdf)Ogłoszenie o odwołaniu przetargu
Przetarg odwołuje się na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 ze zm. ) Wójt Gminy Konopiska odwołuje przetarg na sprzedaż działki nr 2406/2 o pow. 1.405 m² położonej we wsi Konopiska zapisanej w Księdze Wieczystej KW 61329.
Przedmiotowa działka nie posiada dostępu do drogi publicznej a właściciele nieruchomości graniczących z tą działką wycofali zgodę na ustanowienie służebności drogi koniecznej.
Ponadto na w/w działce są nieoszacowane nakłady osób trzecich.Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w 2008 r
Wójt Gminy Konopiska informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Konopiskach ul. Lipowa 5 zostały wywieszone na okres 21 dni tj. od dnia 18.07. 2008 r. do dnia 8.08. 2008 r. wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w 2008 r.:
1. Wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do wydzierżawienia
2. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia sprzedaż– przetarg nieograniczony

Wykaz (plik pdf)Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia sprzedaż – przetarg nieograniczony i zamiana w 2008 roku
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia sprzedaż – przetarg nieograniczony i zamiana w 2008 roku
Wykaz (plik pdf)Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy w 2008 roku.
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy w 2008 roku.


Wykaz (plik pdf)Przetargi
Aktualna lista przetargów znajduje się na stronie BIP Urzędu Gminy
Przetargi