<<Powrót
Pilny komunikat
Nadleśniczy mgr inż. Waldemar Hylla wprowadził zakaz wstępu do lasów Nadleśnictwa Herby uszkodzonych przez wiatr.
Lasy objęte zakazem wstępu, położone są na terenie administracyjnym miasta Blachownia głównie w okolicach miejscowości Trzepizury i Blachownia, gminy Herby w okolicach miejscowości Pietrzaki i Herby oraz gminy Konopiska w okolicach miejscowości Aleksandria, oznaczane są w terenie napisami koloru białego.

Oznaczenie miejsc szczególnie niebezpiecznych Nadleśnictwo dokonało w pierwszych dniach po huraganie poprzez umieszczenie odpowiednich napisów rozmieszczonych po granicach wyłamanych lasów. Zakazy te są nagminnie nieprzestrzegane, a napisy z powodu ciągłego zrywania są codziennie przez służby Nadleśnictwa odnawiane.