<<Powrót
Pomoc dla Śniatynia
Pod koniec lipca b.r. zachodnię Ukrainę nawiedziła potężna powódź. Wśród poszkodowanych powiatów był powiat śniatyń i nasza zaprzyjaźniona gmina Dżuriw, której delegację gościliśmy podczas tegorocznych Dni Konopisk.
Podczas koncertu Krzysztofa Krawczyka zorganizowana została kwesta . Strażacy ochotnicy zebrali tam dla powodzian 1423zł. Do pomocy przyłączyli się też nasi radni i sołtysi przeznaczając na ten cel swoje diety z ostatniej ,sierpniowej sesji. Ponadto pieniądze ofiarował Pan Mieczysław Chudzik Radny Powiatu Częstochowskiego oraz inni pracownicy urzędu.
Ogółem zebrano 6.073,00 zł .Pieniądze wpłacono 18 sierpnia na konto Starostwa Powiatowego w Częstochowie, które organizuje pomoc dla Śniatynia , zakupi potrzebne materiały takie jak przybory szkolne, środki czystości, pościel oraz zawiezie na Ukrainę.