<<Powrót
Prośba Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
Na prośbę władz Powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego ŚZGiP zwraca się do Państwa z apelem o pomoc osobom poszkodowanym w tragicznym wypadku drogowym, jaki miał miejsce 11 lipca 2006 r. na terenie Serbii.
W wypadku zginęło sześć osób, a poszkodowanych jest 60 dorosłych i dzieci.Skutki wypadku są dla wielu osób bardzo poważne, co wiązać się będzie z koniecznością długotrwałej rehabilitacji, zakupu lekarstw, sprzętu rehabilitacyjnego czy ortopedycznego. W związku z tym, pomoc finansowa dla osób poszkodowanych w wypadku jest konieczna, a dla władz samorządowych może być wyrazem solidarności i dobrej woli.

1. Na terenie Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego powołane zostało Powiatowe Centrum Koordynacji Pomocy na rzecz ofiar wypadku autokarowego, organizujące i koordynujące rzeczową i psychologiczną pomoc osobom poszkodowanym.
Władze Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego apelują o przekazywanie do budżetu Powiatu pomocy finansowej, która zostanie następnie przekazana poszkodowanym.
Szczegółowych informacji udziela p. Krystian Grzesica – Sekretarz Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego, tel. 32/216 38 88, e-mail: sekretarz@powiatbl.pl.

2. Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zostało utworzone konto, na które darowizny mogą wpłacać osoby prywatne, fundacje i firmy:
ING Bank Śląski S.A.nr: 56 1050 1399 1000 0023 1458 2715 z dopiskiem: „Darowizna na rzecz ofiar wypadku autokarowego w Serbii.”