<<Powrót
Raport Katowickiej Grupy Obywatelskiej "Przyjazny BIP"
Niniejszy raport jest wynikiem monitoringu przeprowadzonego we wszystkich 167 gminach województwa śląskiego przez Katowicką Grupę Obywatelską, działającą przy Stowarzyszeniu Bona Fides, w okresie październik grudzień 2007 r. Badanie prowadzone było w ramach pilotażowego projektu „Przyjazny BIP” finansowanego ze środków Fundacji im. Stefana Batorego. Celem projektu było dokonanie przeglądu i analizy stron BIP, prowadzonych przez urzędy gmin w woj. śląskim, pod względem zawartości, funkcjonalności i formy prezentacji. Na tej podstawie stworzony został zestaw dobrych i złych praktyk
udzielania informacji publicznych w BIP oraz ranking gmin, dzięki któremu każdy mieszkaniec będzie mógł dowiedzieć się, jak prezentuje się jego urząd gminy na tle pozostałych urzędów województwa. Celem wszystkich ww. działań jest podniesienie jakości i przejrzystości biuletynów informacji publicznej
prowadzonych przez jednostki samorządu gminnego.

Raport (plik pdf 1,4MB)