<<Powrót
Zjazd Świąteczno - Noworoczny Sołtysów w Krakowie
3 lutego 2008 r., Sołtysi Gminy Konopiska wraz z wójtem Jerzym Sochą wzięli udział w świąteczno - noworocznym zjeździe sołtysów województw : podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego i małopolskiego, który odbył się w Krajkowie. Zjazd rozpoczął się uroczystą Mszą Świętą w kościele Mariackim Po nabożeństwie, a sali Konferencyjnej Audytorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyło się spotkanie sołtysów z przedstawicielami samorządu małopolskiego, Ministrem Skarbu Państwa - Aleksandrem Gradem, Ministrm Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Maekiem Sawickim oraz posłami i senatorami RP.
Udział w zjeździe wzięli następujący sołtysi z naszej gminy: Aleksandria - Ryszard Skoczylas, Zenon Skwara, Konopiska - Wacław Bukowski, Hutki - Zofia Lubańska, Rększowice - Ewa Rafalik, Jamko - Barbara Dróżdż, Wygoda - Andrzej Janik, Łaziec- Agnieszka Gasiak, Korzonek - Marek Gorzelak i Walaszczyki - Jan Parkirny.

Galeria zdjęć