KOMUNIKAT WÓJTA GMINY KONOPISKA
Na podstawie art.17 pkt.10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) oraz uchwał Rady Gminy Konopiska nr 91/X/2007 z dnia 26.10.2007 r. i nr 176/XVIII/08 z dnia 04.09.2008 r. o przystąpieniu do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu następujących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko:


Język angielski dla najmłodszych

Od 1 wrzeœnia br. Gmina Konopiska rozpoczęła realizację projektu pt. „Język angielski dla najmłodszych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Œlšskim (Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich).


Komunikat Wójta Gminy
O PRZYSTĄPIENIU DO OPRACOWANIA MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) zawiadamiam o podjęciu w dniu 04.09.2008 r. przez Radę Gminy Konopiska uchwały nr 176/XVIII/08 o przystąpieniu do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:


Komunikat Wójta Gminy
Na podstawie art.17 pkt.10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Konopiska nr 183/XVIII/08 z dnia 04.09.2008 r. o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Konopiska – osiedle”, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,


"Uczeń na wsi"
Od 1 do 30 września br. można składać wnioski o przyznanie bezzwrotnej pomocy finansowej dla niepełnosprawnych uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem szkół policealnych) w ramach programu "UCZEŃ NA WSI" pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie obszar A


Pilny komunikat
Nadleśniczy mgr inż. Waldemar Hylla wprowadził zakaz wstępu do lasów Nadleśnictwa Herby uszkodzonych przez wiatr.
Lasy objęte zakazem wstępu, położone są na terenie administracyjnym miasta Blachownia głównie w okolicach miejscowości Trzepizury i Blachownia, gminy Herby w okolicach miejscowości Pietrzaki i Herby oraz gminy Konopiska w okolicach miejscowości Aleksandria, oznaczane są w terenie napisami koloru białego.
Wchodzenie pomiędzy zwalone drzewa jest niedopuszczalne z powodu bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia.
Wejście na tereny leśne w miejsca zakazane jest wykroczeniem z art. 151 i 157 kodeksu Wykroczeń i podlega karze grzywny do 500 zł


Pomoc dla Śniatynia
Pod koniec lipca b.r. zachodnią Ukrainę nawiedziła potężna powódź


OBWIESZCZENIE
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KONOPISKA


Prośba Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
Na prośbę władz Powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego ŚZGiP zwraca się do Państwa z apelem o pomoc osobom poszkodowanym w tragicznym wypadku drogowym, jaki miał miejsce 11 lipca 2006 r. na terenie Serbii.


Wizyta w gminie Hanstein - Rusteberg
W dniach 23 - 28 czerwca w partnerskiej gminie Hanstein - Rusteberg gościła delegacja z gminy Konopiska. Trwająca niemal tydzień wizyta pozwoliła młodzieży z gminy Konopiska nawiązać znajomości z rówieśnikami z Niemiec.


Wyniki ze sprawdzianów gimnazjalnych za rok 2008
Wyniki ze sprawdzianów gimnazjalnych za rok 2008


III Konkurs Fotograficzny "Piękno Ziemi Częstochowskiej"
Starostwo Powiatowe w Częstochowie ogłasza konkurs fotograficzny pod nazwą "Piękno Ziemi Częstochowskiej".


III Miejsce Konopisk w XIV edycji "Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2008"
Komunikat końcowy z przebiegu XIV edycji "Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2008"

Tabela wyników (pdf)


INFORMACJA
Informacja o wzroście cen biletów PKS.

Cennik (pdf)Wyniki ze sprawdzianów szóstoklasistów
Wyniki ze sprawdzianów szóstoklasistów


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę stacji bazowej sieci PLUS-GSM

ObwieszczenieOpłata za korzystanie z zezwoleń alkoholowych
Opłata za korzystanie z zezwoleń alkoholowychUrząd Gminy w Konopiskach przypomina przedsiębiorcom, że z dniem 31 maja 2008r upływa termin dokonania wpłaty II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.Raport Katowickiej Grupy Obywatelskiej "Przyjazny BIP"
Niniejszy raport jest wynikiem monitoringu przeprowadzonego we wszystkich 167 gminach województwa śląskiego przez Katowicką Grupę Obywatelską, działającą przy Stowarzyszeniu Bona Fides, w okresie październik grudzień 2007 r.


Informujemy o otwarciu Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach
Informujemy o otwarciu Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach. Centrum znajduje się w miejscowości Aleksandria ul. Gościnna 148 (Świetlica GZOKSTiP „Dom pod Lipą”) i czynne jest od wtorku do piątku od godz. 16.00 – 20.00 oraz co druga sobotę od godz.14.00 – 18.00. Centrum oferuję bezpłatne następujące kursy:


Obwieszczenie o postępowaniu z udziałem społeczeństwa
Na podstawie art. 53 oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity 2008 Dz.U. Nr 25, poz. 150) Wójt Gminy Konopiska informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na realizacji „Budowa węzła betoniarskiego” w miejscowości Aleksandria na działce o nr ewidencyjnym 21/2 km. 1.


Projekt statutu sołectwa do konsultacji
Projekt statutu sołectwa do konsultacji
Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
Kalendarz zebrań wiejskich
Protokół (pdf)Wizyta w Łącku
Dnia 10 marca 2008 delegacja z naszej Gminy odwiedziła miejscowość Łąck.
Celem wyjazdu było obejrzenie hali sportowej.


Program Rozwoju Subregionu
28 lutego wszystkie samorządy regionu częstochowskiego podpisały umowę o współpracy w sprawie realizacji Programu Rozwoju Subregionu Północnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.


Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w 2008 roku.
Wójt Gminy Konopiska informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy zostały
wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w 2008 roku.

Wykazy nieruchomościDelegacja z Ukrainy w Konopiskach
We wtorek 12 lutego Gminę Konopiska odwiedzili przedstawiciele delegacji z Powiatu Śniatyńskiego na Ukrainie. Delegacja z Ukrainy przyjechała do Polski na zaproszenie Powiatu Częstochowskiego, z którym współpracuje od 7 lat.
Gminę Konopiska pokazał gościom wójt - Jerzy Socha. W ramach kilkugodzinnej wizyty Wicestarosta Powiatu Śniatyńskiego i Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Śniatyńskiego zobaczyli: Ośrodek Zdrowia w Konopiskach, pole golfowe, "Tuszynek" oraz Zespół Szkół w Konopiskach, którego monitoring wzbudził największe zainteresowanie.

Galeria zdjęćZjazd Świąteczno - Noworoczny Sołtysów w Krakowie
3 lutego 2008 r., Sołtysi Gminy Konopiska wraz z wójtem Jerzym Sochą wzięli udział w świąteczno - noworocznym zjeździe sołtysów województw : podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego i małopolskiego, który odbył się w Krajkowie.


Obwieszczenie
Obwieszczenie o postępowaniu z udziałem społeczeństwa

Na podstawie art. 53 oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. Nr 129, poz. 902 ze zm.) Wójt Gminy Konopiska informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na realizacji „Punkt skupu złomu kolorowego i złomu stalowego w miejscowości Hutki 26 – gmina Konopiska” na działkach o nr ewidencyjnym 19/6 i 19/7 km. 9.


Rozporządznie Rady Ministrow w sprawie pracy w święta
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie pracy w święta


Delegacja z niemieckiej gminy partnerskiej
W dniach 17 - 21 października gościliśmy delegację z partnerskiej gminy niemieckiej Hanstein-Rusterberg

Galeria zdjęć z pobytu gościNumer konta bankowego Urzędu Gminy Konopiska
Bank Spółdzielczy w Konopiskach: 40 8273 0006 2001 0000 0172 0001Baza Firm-dodaj swoją firmę
Informacje dotyczące bazy firm działających na terenie Gminy Konopiska odnajdziecie Państwo na stronie www.gci.konopiska.pl w zakładce Baza FirmKodeks etyczny pracownika Urzędu Gminy Konopiska
Pracownicy UG Konopiska skonstruowali kodeks etyczny, w którym zawarte są zasady jakich zobowiązali się przestrzegać.