<<Powrót
Ferie w Zespole Kultury i Sportu w Konopiskach
Podczas tegorocznych ferii zimowych w Zespole Kultury i Sportu w Konopiskach odbywały się zajęcia kulturalne oraz sportowe. Dla dzieci oraz młodzieży z terenu Gminy Konopiska Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji przygotował wiele zajęć oraz zorganizował turnieje w siatkówkę, koszykówkę, szachach oraz tenisa stołowego. W turnieju siatkówki par I miejsce zdobyli chłopcy Łukasz Dudek oraz Igor Sowa. Turniej koszykówki rozgrywany był zarówno w kategorii dziewcząt i chłopców, w obydwóch kategoriach pierwsze miejsce zdobyli koszykarze z sekcji Gminnego Zespołu Oświaty , Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji w Konopiskach. II miejsce zdobyło Gimnazjum w Aleksandrii, a II miejsce ostatni z uczestników Gimnazjum w Hutkach. W turnieju szachowym I miejsce zdobył Łukasz Duda, II miejsce Aleksander Żydek, a III miejsce Adam Skalik. Turniej tenisa stołowego cieszył się największym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży i rozgrywany był w czterech kategoriach. W kategorii „Żacy” I miejsce zdobył Bartosz Blukacz a II miejsce Damian Knysak. W kategorii „Młodzicy” wśród dziewcząt zdobyła Patrycja Nierobiś, a wśród chłopców Konrad Nalewajka. W Kategorii „Kadet” wśród dziewcząt najlepsza okazała się Anna Kowalik, a wśród chłopców Dawid Dziubiński. W ostatniej kategorii „Junior” najlepszą zawodniczka została Martyna Jagusiak,a najlepszym zawodnikiem Adrian Klecha.
W tegorocznych feriach oprócz wyżej wymienionych turniei Zespół Kultury i Sportu organizował zajęcia taneczne, plastyczne oraz w Świetlicy w Korzonku i Świetlicy Drugi Dom pod Lipą pokaz filmów dla dzieci.
Podczas ferii zimowych zorganizowany został również obóz taneczny. Tym razem dzieci i młodzież uczęszczająca na zajęcia taneczne do Zespołu Kultury i Sportu w Konopiskach wyjechała do Piwnicznej Zdrój (Beskid Sądecki). Sześciodniowe warsztaty były intensywne, czego efektem jest nowy układ choreograficzny zespołu Puenta, który pokazany został podczas prezentacji twórczości GZOKSTiP.