<<Powrót
Miejsce Pamięci o Poległych za Ojczyznę - Golgota Konopisk
Miejsce Pamięci o Poległych za Ojczyznę - Golgota Konopisk

Niedawno krzyż usytuowany przed Urzędem Gminy w Konopiskach został poddany renowacji. Krzyż ten został poświęcony przez Arcybiskupa Stanisława Nowaka podczas uroczystej Mszy Świętej 14 września – w święto Podniesienia Krzyża. W uroczystości uczestniczyli radni Gminy Konopiska, radny powiatu Mieczysław Chudzik, radny Sejmiku Województwa Śląskiego – Andrzej Szewiński oraz poczty sztandarowe i KGW. Uroczystym korowodem prowadzonym przez Orkiestrę Dętą OSP Konopiska mieszkańcy przenieśli ów symbol Męki Pańskiej w miejsce gdzie został zamontowany. Miejscem tym jest Golgota Konopisk , w którą został wkomponowany obelisk poświęcony poległym w obronie Ojczyzny. Odsłonięcia tablicy umieszczonej na obelisku dokonał wójt Jerzy Socha.

GALERIA