Remont drogi gminnej w Jamkach
Zakończono remont drogi gminnej w miejscowości Jamki. Zakres zadania objął: roboty ziemne – 79m3, nawierzchnia z tłucznia kamiennego – warstwa dolna gr. 20cm – 264m2, nawierzchnia z tłucznia kamiennego – warstwa górna gr. 10cm – 264m2, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa ścieralna asfaltowa gr. 5cm – 1320m2, czyszczenie rowów – 264m, nawierzchnia z tłucznia kamiennego – pobocze gr. 7cm - 264m2. Wartość zadania wynosi 69.513,32 zł i jest finansowane z budżetu gminy.
GALERIAParking i chodnik przy Urzędzie Gminy
Zakończono budowę parkingu i chodnika przy Urzędzie Gminy w Konopiskach. Zakres zadania objął wykonanie: nawierzchnia parkingu: ułożenie nawierzchni parkingu z kostki brukowej – 139,5m2, przełożenie krawężnika drogowego – 36mb; nawierzchnia chodnika: ustawienie krawężnika drogowego – 42mb, ustawienie rabatki 6x20 – 42mb, ułożenie chodnika z kostki brukowej – 66m2. Wartość inwestycji wynosi 25.733,46zł.
GALERIABudowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 ul. Opolska w m. Konopiska (w kilometrażu 4+570 do 5+730) – etap II wraz z budową przepustu
Trwa budowa chodnika przy ul. Opolskiej w Konopiskach. Zakres zadania obejmuje wykonanie: kanalizacji deszczowej z rur betonowych i żelbetowych o łącznej długości 1231m, wykonanie przepustu, chodnika z kostki betonowej gr.8cm o powierzchni 2237m2, zatok postojowych i parkingów z kostki betonowej gr. 10cm – 717m2, poszerzenie jezdni mieszankami mineralno-bitumicznymi asfaltowymi o powierzchni 1305m2. Wartość zadania wynosi 2.480.920,96zł, z czego w kwocie 2.250.000,00zł jest finansowana z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego, natomiast pozostała wartość zadania finansowa jest z budżetu Gminy Konopiska. Planowany termin zakończenia inwestycji to 30. 11. 2008r.
GALERIANakładka mineralno-bitumiczna na drodze gminnej ul. Sosnowej w Aleksandrii
Wykonano nakładkę mineralno-bitumicznej na drodze gminnej ul. Sosnowa w Aleksandrii. Zakres przedmiotu zamówienia objął: wykonanie nakładki mineralno – bitumicznej w konstrukcji 2cm gr. wyrównanie + 4cm gr. warstwa ścieralna wraz z wyprofilowaniem podbudowy tłuczniem o średniej gr. 5cm na powierzchni 258mb x 5mb = 1290m2. Wartość zadania wynosi 70.758,83 zł i została sfinansowana z budżetu gminy.
GALERIAModernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Aleksandria D-492/1
Zakończono budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Aleksandria. Zakres zadania obejmował: mechaniczne wykonanie koryta głębokości 20cm – 1360m2, podbudowa z kruszywa łamanego gr. (12cm + 8cm) – 1360m2, wykonanie warstwy z destruktu bitumicznego gr. 5cm 1360m2, powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym 1360m2. Wartość zadania wyniosła 59.697,90zł, z czego w kwocie 29.497,00zł jest finansowana z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego.
GALERIAPrzebudowa drogi gminnej w miejscowości Aleksandria II ul. Graniczna
Zakończono przebudowę drogi gminnej ul. Granicznej w miejscowości Aleksandria II. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia objął: pogłębienie rowów, wzmocnienie poboczy, warstwa odcinająca zagęszczana piaskiem o powierzchni – 2605,20m2 – grub. 10cm, podbudowa z kruszywa łamanego warstwa dolna o powierzchni – 2605,20m2 – grub. 18cm, podbudowa z kruszywa łamanego warstwa górna o powierzchni – 2605,20m2 – grub. 10cm, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych asfaltowych warstwa wiążąca o powierzchni – 2466,60m2 – grub. 4cm, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych asfaltowych warstwa ścieralna o powierzchni – 2328,00m2 – grub. 4cm, wykonanie przepustów.
GALERIABudowa parkingu przed OSP w Jamkach
Zakończono budowę parkingu przy OSP w Jamkach. Zakres zadania objął wykonanie: wykonanie koryta o głębokości 25cm – 373m2, podbudowy z kruszywa łamanego – warstwa dolna grub. 15cm – 373m2, podbudowy z kruszywa łamanego – warstwa górna grub. 5cm – 373m2, nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa ścieralna asfaltowa grub. 4cm – 373m2. Wartość zadania wynosi 20.973,43 zł i jest finansowana z budżetu gminy.
GALERIAModernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Rększowice
Trwa remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Rększowice. Zakres zadania obejmuje wykonanie: montaż sufitu gipsowo-kartonowego na stelażu – 225m2, wykonanie lamperii z marmolitu – 180m2, malowanie ścian – 200m2, uzupełnienie tynków zwykłych – 60m2, uzupełnienie podłogi na legarach – 58m2, położenie płytek na podłogi – 50m2, położenie płytek na ściany - 40m2. Wartość zadania to 73.819,00 zł z czego 20.000,00zł to dotacja z budżetu Województwa Śląskiego w ramach Konkursu Przedsięwzięć Odnowy Wsi, 4.540,00zł stanowi wkład własny mieszkańców. Natomiast pozostała wartość inwestycji realizowana będzie z budżetu Gminy Konopiska. Planowany termin zakończenia inwestycji to 31. 10. 2007r.
GALERIA"Wygodzianka"
Trwa remont świetlicy wiejskiej „Wygodzianka” w miejscowości Wygoda. Zakres zadania obejmuje wykonanie: posadzek i podłóg z paneli, wykonanie tynków (ściany i sufitów) okładzin z płyt gipsowo-kartonowych wraz z malowaniem, wymiana stolarki okiennej – 6szt. Wartość zadania to 61.279,77zł z czego 20.000,00zł to dotacja z budżetu Województwa Śląskiego w ramach Konkursu Przedsięwzięć Odnowy Wsi, 7.547,52zł stanowi wkład własny mieszkańców. Natomiast pozostała wartość inwestycji realizowana będzie z budżetu Gminy Konopiska. Planowany termin zakończenia inwestycji to 31. 10. 2007r.
GALERIAChodnik przy ul. Przemysłowej w Konopiskach
Zakończono budowę chodnika przy ul. Przemysłowej w Konopiskach. Zakres zadania obejmuje wykonanie chodnika z kostki betonowej o gr. 6cm oraz położeniu nakładki uzupełniającej. Wartość zadania wynosi 240.000,00zł z czego w kwocie 80.000,00zł jest finansowane z budżetu Gminy Konopiska. Natomiast pozostała wartość zadania finansowana jest przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie.Odbudowa zbiornika retencyjnego Pająk w miejscowości Konopiska
Zakończono odbudowę Zbiornika „Pająk” w Konopiskach. W zakres zadania wchodzi wykonanie generalnego remontu wieży przelewowej, odmulenie dna zbiornika, oczyścić skarpy z namułu i porostów traw oraz wykonać osadnik w dnie zbiornika na jego wlocie. Wartość zadania wynosi 76.288,26zł, z czego w kwocie 49.500,00zł jest finansowana z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego.

GALERIAWymiana stolarki w bud. komunalnym przy ZSP Jamki-Korzonek

Zakończył się remont związany z wymianą stolarki okiennej w budynku komunalnym przy szkole w Jamkach – Korzonku. Zakres rzeczowy zadania obejmuje demontaż starych okien, wykonanie i montaż okien PCV pięciokomorowych o łącznej powierzchni 18.689m2 (11 szt.) wraz z obróbką. Wartość zadania wynosi 6.859,07zł.Nakładka asfaltowa na ul. Opolskiej w Konopiskach
Rozpoczęto remont nakładki asfaltowej na ul. Opolskiej w Konopiskach. Zakres zadania obejmuje sfrezowanie istniejącej nakładki oraz położenie nowej nakładki asfaltowej o gr. 12cm. Wartość zadania wynosi 500.000,00zł i jest finansowane jest przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie
GALERIAWykonanie chodnika przy budynku komunalnym w Kopalni
Rozpoczęto budowę chodnika i wjazdu przy budynku komunalnym w miejscowości Kopalnia przy ul. Klonowej 1. Zakres zadania obejmuje wykonanie 167m2 chodnika i wjazdu z kostki brukowej betonowej grubości 6cm. Całość zadania wynosi 19.771,83 zł.

GALERIAPrzebudowa drogi gminnej ul. Leśna w Aleksandrii.
Rozpoczęła się przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w Aleksandrii. W zakres zadania wchodzi wykonanie nawierzchni drogi z asfaltobetonu oraz rowów odwadniających. Całkowity koszt inwestycji po rozstrzygnięciu przetargu wynosi 627.727,59 zł. Całość zadania zostanie zrealizowana z budżetu gminy.
GALERIAPrzebudowa ul. Lipowej i ul. Brzozowej w Konopiskach.
Rozpoczęła się przebudowa ul. Lipowej i ul. Brzozowej w Konopiskach. W zakres zadania wchodzi wykonanie nawierzchni drogi z kostki betonowej wraz z odwodnieniem. Całkowity koszt inwestycji po rozstrzygnięciu przetargu wynosi 529.331,33 zł. Całość zadania zostanie zrealizowana z budżetu gminy.
GALERIABudowa drogi gminnej Konopiska - Łaziec na odcinku Piła - Konopiska ul. Źródlana.
Trwa budowa drogi gminnej Konopiska - Łaziec na odcinku Piła - Konopiska ul. Źródlana. Zakres zadania obejmuje wykonanie drogi z tłucznia gr. 23cm o powierzchni 4500m2 za kwotę 71.833,60zł. Całość zadania zostanie zrealizowana z budżetu gminy. Planowany termin zakończenia inwestycji to 30. 07. 2007r.
GALERIABudowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w miejscowości Aleksandria.
Rozpoczęla się budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w miejscowości Aleksandria. Zakres zadania obejmuje wykonanie parkingu o powierzchni 427m2 z kostki brukowej betonowej gr. 8cm. Całkowity koszt inwestycji wynosi 49.113,54 zł. Całość zadania zostanie zrealizowana z budżetu gminy. Zakończenie prac przewidziane jest w lipcu br.
GALERIABudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wąsosz - Łaziec
Trwa budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wąsosz - Łaziec wraz z dwiema przepompowniami. Po przetargu wartość inwestycji wynosi 4.621.203,69 zł. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach uzyskano na ten cel pożyczkę w kwocie: 2.120.360,00 zł w 2007r. oraz 2.500.843,69 zł w 2008r. Planowany termin zakończenia inwestycji to wrzesień 2008 r.
GALERIA